Stichting Praktijkleren header image

Actueel

Alle sleuteldocumenten en exameninstrumenten van Stichting Praktijkleren doorlopen een vast...

Ben je op zoek naar een leermiddel om de student voor te bereiden op het praktijkexamen...

Geef je student extra juridisch inhoudelijke kennis mee!

In het examen P3 Managementinformatie komen veel onderdelen uit de opleiding samen. Volgens het...

Scholen kunnen nu kiezen voor een Examenproject voor het Basisdeel met óf zonder Exact Online

Shahad en Jessica werken als constructeurs van beroepsspecifieke MVT examens.

Als docent kun je de proeftoets op verschillende manieren inzetten en passend maken.

Op basis van feedback, gesprekken en toetsanalyse is het kennisexamen marketing aangepast.

Wil je meedenken met de inhoud van leermiddelen en examens? Meld je dan aan voor de klankbordgroep.

Jurimix, een opdrachtenbank voor studenten van de opleiding Juridisch Administratieve beroepen.