Stichting Praktijkleren header image

Actueel

Een innovatieproject op gebied van examinering en formatief evalueren

Sluit jij ook aan bij 1 van onze Fieldlabs?

Biedt deze manier van programmatisch toetsen voldoende borging voor diplomering?

Op 21 april stond het ontwikkelingsgerichte rubric en het in beeld brengen van groei centraal.

In de FEnEX-bijeenkomst zijn we aan de slag gegaan met onderdelen van een examenportfolio.

Op 18 januari vond de FEnEX bijeenkomst plaats. Met als onderwerp: het examenportfolio.

Een inspirerende bijeenkomst om elkaar te ontmoeten!

Op 12 oktober j.l. kwam projectgroep FEnEX weer bijeen. Portfolio en CGI stonden dit keer centraal.

We zien scholen die heel druk zijn met allerlei onderwijsontwikkelingen. Doen we het juiste?

Op 22 april j.l. kwam de projectgroep weer bijeen. Wil jij weten hoe de bijeenkomst is verlopen?