Stichting Praktijkleren header image

Actueel

Examens boekhoudkundige werkzaamheden – verschillende Praktijkexamens mogelijk in te zetten.

In de Taakmodule Coderen 2 gaan studenten gebruik maken van ‘no hands accounting’ in Exact Online.

Dana Venema is lid van onze werkveldcommissie met een podcast over de toekomst van management...

Content plaatsen; studenten doen dit continu. Voegt een tweede taakmodule dan nog iets toe? Jazeker!

Bekijk hier de highlights voor komend schooljaar!

Laat je studenten 'buiten spelen' met de Outdoorgame!

Ben je met je team druk aan het voorbereiden op het aankomend schooljaar?

Heb jij al eens gebruikgemaakt van Belcentrum? Wij zijn benieuwd waarom wel of niet (meer). Laat het...

Vandaag hebben wij vernomen dat Studers per direct stopt met de dienstverlening aan het mbo, hbo en...

Het overzicht en de planning voor taak- en beroepsmodules van de basiskerntaken Commercie is klaar.