Auteursrecht

Stichting Praktijkleren heeft het auteursrecht op alle informatie, die op dan wel via deze website wordt verstrekt. Dit geldt voor teksten, merken, logo’s, tekeningen, fotomateriaal, etc. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht begrepen) op de door Stichting Praktijkleren vervaardigde en ontwikkelde en vervolgens aan derden ter beschikking gestelde examenproducten en leermiddelen, berusten bij Stichting Praktijkleren en blijven berusten bij Stichting Praktijkleren. Uitsluitend voor zover passend binnen doel, inhoud en strekking van een betreffende overeenkomst tussen Stichting Praktijkleren en een derde, heeft deze derde het recht om deze werken te verveelvoudigen, uitsluitend voor gebruik binnen de eigen organisatie.

Het is niet toegestaan de informatie (verder) te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Praktijkleren. Het is bovendien niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrecht, merkrecht, handelsnaamrecht of enig ander recht van intellectuele eigendom uit programmatuur, website, databestand, apparatuur of materiaal te verwijderen en/of te wijzigen.