Zoeken
Groothandelsmarktplaats

Artikelen aanmaken

Snelle Stappen

Voeg een artikel aan de Groothandelsmarktplaats toe:
► Menu Groothandelsmarktplaats/submenu Artikelbeheer
► Klik op TOEVOEGEN.
► Vul in:

  • Artikelnaam (zelf te bedenken)
  • Artikelnummer (zelf te bedenken)
  • Categorie (zelf te bedenken)
  • Prijs exclusief btw
  • Btw-tarief

► Klik op BEWAREN of EEN ANDERE TOEVOEGEN.