Zoeken
Trade Fair POS

Verkopen inzien

Snelle Stappen

Verkopen inzien

► Menu Trade Fair POS/submenu Verkopen → er opent een scherm met alle nog openstaande transacties. Via de blauwe knoppen Verwerkt, Alle en Gedeactiveerd kan tussen deze opties geschakeld worden.
► Via de knop DOWNLOAD VERKOOPTRANSACTIELIJST (EXCEL) rechts op het scherm kan een Exceldownload gemaakt worden van alle verkooptransacties.

Zoeken in verkopen op datum
► Menu Trade Fair POS/submenu Verkopen
► Klik op het invulveld → er verschijnt een kalender.
► Selecteer de datum van de verkoop op de kalender.
► Klik op ZOEKEN.

Zoeken in verkopen op zoekterm
► Menu Trade Fair POS/submenu Verkopen
► Vul een zoekterm in.
► Klik op ZOEKEN.

Verkoop inzien
► Menu Trade Fair POS/submenu Verkopen
► 
Klik op het desbetreffende Transactienummer.
 

Transacties markeren als verwerkt
► Menu Trade Fair POS/submenu Verkopen → er verschijnt een transactie-overzicht.
► Klik op een transactienummer.
► Bij Orderverwerking: klik op VERWERKT.