Zoeken
Groothandelsmarktplaats

Artikel activeren & deactiveren

Snelle Stappen

Deactiveer een artikel:
► Menu Groothandelsmarktplaats/submenu Artikelbeheer
Klik op het rode kruisje onder Deactiveren.

Reactiveer een artikel:
► Menu Groothandelsmarktplaats/submenu Artikelbeheer  
► Klik op Gedeactiveerd (blauwe tekst).
► Klik op het gebogen pijltje onder Reactiveren.