Zoeken
Trade Fair POS

Artikelen activeren & deactiveren

Snelle Stappen

Artikel deactiveren
► Menu Trade Fair POS/submenu Instellingen
Klik op Artikelen.
► Controleer de lijst met actieve artikelen.
► Klik op het kruisje van het artikel dat je wilt deactiveren.


Artikel reactiveren
► Menu Trade Fair POS/submenu Instellingen
Klik op Artikelen.
► Controleer de lijst met gedeactiveerde artikelen.
► Klik op het blauwe pijltje onder reactiveren.