Zoeken
Bankrekening

Bankrekening

Indeling

De indeling van elk onderdeel is als volgt:

  • Onder Snelle Stappen vind je een kort en bondige uitleg van de te nemen stappen.
  • Onder Detailuitleg vind je de uitleg in detail.
  • Bij Opmerkingen vind je handigheidjes, tips of links naar pagina's over verwante onderwerpen.
  • In Bijlagen vind je een pdf met schermafbeeldingen en extra toelichting en/of een video.


In Bankrekening vind je de volgende uitleg.

1. Algemeen Bankrekening & Rekeningoverzicht
Wat vind je hier? Algemene uitleg en overzicht van de bankrekening(en) van de PE en inzicht in het saldo op de bankrekening(en).

2. Rekeninggegevens 
Wat vind je hier? Alle mutaties op de bankrekening van de PE. Er kan gezocht worden op specifieke mutaties per periode, naam of omschrijving. Ook zijn er diverse typen downloads te maken.

3.  Betaling toevoegen & Overboeking tussen eigen rekeningen toevoegen
Wat vind je hier? Overboekingen naar derden of naar eigen rekeningen in gang zetten.

4. Bankopdrachten & Vrijgeven bankopdrachten 
Wat vind je hier? Hier heb je inzage in de bankopdrachten die zijn klaargezet voor betaling (Bankopdrachten) en in de status van deze bankopdrachten: al wel of nog niet vrijgegeven (Vrijgeven bankopdrachten). Hier kun je tevens bankopdrachten vrijgeven. Let op: een trainee ziet de optie Vrijgeven alleen als die bevoegdheid is toegekend.

5. Begunstigden
Wat vind je hier? Hier zijn de bestaande begunstigden van de PE te zien en is het mogelijk nieuwe relaties als begunstigden toe te voegen.

6. Valuta’s, Rekeninglabels & Instellingen
Wat vind je hier?
Valuta’s: geeft de wisselkoersen weer als je een betaling aan niet-eurolanden doet.
Rekeninglabels: Om je tweede spaarrekening een label mee te geven zodat je ze makkelijk van elkaar kunt onderscheiden.
Instellingen: Hier kun je de functiescheiding in de administratieve organisatie van de PE aan- of uitzetten.

7. VVV-Bankrekening
Hier worden veelvoorkomende vragen over de bankrekening beantwoord.