Zoeken
Website bouwen

Website bouwen

Indeling

De indeling van elk onderdeel is als volgt:

  • Onder Snelle Stappen vind je een kort en bondige uitleg van de te nemen stappen.
  • Onder Detailuitleg vind je de uitleg in detail.
  • Bij Opmerkingen vind je handigheidjes, tips of links naar pagina's over verwante onderwerpen.
  • In Bijlagen vind je een PDF met schermafbeeldingen en extra toelichting en/of een video.


In Website bouwen vind je de volgende uitleg.

1. Bouwen website
Wat vind je hier? Welke platforms er zijn om een website te bouwen, welke stappen je neemt als je een website gaat bouwen en hoe je een Buy Button plaatst op de website

2. Koppelen vaan PenNed-portaal
Wat vind je hier? Welke stappen je neemt om de website te verbinden aan het PenNed-portaal