Examineren

Stichting Praktijkleren biedt kwalificerende exameninstrumenten die voldoen aan alle wettelijke vereisten voor de sector Zakelijke dienstverlening en Veiligheid en de kwalificatiedossiers voor ICT en Commercie. Bij het construeren van exameninstrumenten gaan wij uit van de zogeheten 'examenmix', een mix van exameninstrumenten waarmee alle relevante aspecten van de beroepsuitoefening in een goede balans passend geëxamineerd kunnen worden. Om tot een keuze te komen van de exameninstrumenten uit ons aanbod, kunt u gebruikmaken van de volgende documenten. 

Het examen-  en dekkingsoverzicht: in dit document is opgenomen welke exameninstrumenten wij construeren per profiel en kan gebruikt worden om een examenplan op te stellen. Hier vindt u tevens welke aspecten uit het KD in welk exameninstrument worden geëxamineerd.

De examenmatrijzen: De examenmatrijs is de blauwdruk van een examen, waarin staat wat geëxamineerd wordt, op welk (cognitief) niveau, met welke soort opdracht of vraag en met welk aantal opdrachten of vragen. De examenmatrijs vormt de basis voor de constructie van een exameninstrument. Een examenmatrijs kan door u gebruikt worden bij de verantwoording voor de inspectie. Op basis van de examenmatrijs construeren wij verschillende varianten van de volgende exameninstrumenten.

De praktijkexamens:  voor de buitenschoolse afname (afname in de beroepspraktijk) zijn de proeven van bekwaamheid en voor de binnenschoolse afname  (afname in een gesimuleerde examenomgeving) zijn de examenprojecten voor u beschikbaar.

De kennisexamens en de vaardigheidsexamens:  dit zijn schriftelijk examens met open en/of gesloten vragen. Deze examens examineren de vakkennis en vaardigheden die niet of onvoldoende aan bod komen in de praktijkexamens, maar cruciaal zijn voor het beroep. Door een mix toe te passen van deze drie examenvormen, kunt u als docent de kennis, vaardigheden en houding van leerlingen in de juiste balans examineren. 

Meer over examineren kunt u vinden in onze Veelgestelde vragen.

Heeft u een account bij Stichting Praktijkleren, dan vindt u na inloggen alle voor u relevante informatie over examineren.