Toegang tot exameninstrumenten

De exameninstrumenten van Stichting Praktijkleren kunt u via de examenfunctionaris van uw onderwijsinstelling opvragen. U vindt hier (inlog vereist) een overzicht van de examenfunctionaris(sen) van uw school.

Wilt u examenfunctionaris worden?

Om examenfunctionaris te worden heeft u toestemming nodig van uw instellingsvertegenwoordiger. U dient daarvoor een geheimhoudingsverklaring in te vullen en deze te laten ondertekenen door de instellingsvertegenwoordiger. De geheimhoudingsverklaring vindt u hier. Voordat u rechten als examenfunctionaris kunt krijgen, dient u een docentaccount te hebben. Als u dat nog niet hebt, kunt u dat hier aanvragen.

Na ontvangst en goedkeuring van de geheimhoudingsverklaring worden uw toegangsrechten uitgebreid. U krijgt daarvan een bevestiging.

Helpdesk Examinering

Voor vragen, hulp en ondersteuning kunt u terecht bij de Helpdesk Examinering.
Telefoonnummer: (033) 470 99 39 (Ans Visser/Astrid Hurkmans/Hanne Schutte)

E-mail: examinering@stichtingpraktijkleren.nl