Stichting Praktijkleren header image

Onze geschiedenis

Stichting Praktijkleren is in 2006 opgericht op initiatief van 7 roc’s. De doelstelling was om praktijkgericht onderwijs voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en bereikbaar te maken. Deze doelstelling streven we vandaag de dag nog steeds na en daarmee onderscheiden wij ons van commerciële partijen.

Wij zijn dus ‘van’ de roc’s en richten ons op het bieden van advies en ondersteuning voor praktijkgericht onderwijs. Inmiddels hebben wij exameninstrumenten toegevoegd aan ons dienstenpakket. Ook bieden wij training, advies en maatwerkproducten voor de scholen zodat niet alleen studenten maar ook de docenten en teamleiders zichzelf kunnen blijven ontwikkelen.

Vrijwel alle roc’s zijn aangesloten bij Stichting Praktijkleren. Bekijk het overzicht van alle aangesloten roc’s en overige partners.

Onze strategie is erop gericht dat we dé expert zijn en blijven in praktijkgericht leren en beoordelen. We zijn verbinder van de roc’s onderling en het bedrijfsleven.

Wil je meer over onze geschiedenis weten?