• Aanmaken account voor Studenten

  Hier kun je een account aanvragen. In enkele stappen krijg je toegang tot de leermiddelen en exameninstrumenten van Stichting Praktijkleren.

  Zorg wel dat je de juiste school selecteert. Anders kan een docent je later niet aan een Exameninstrument koppelen.

  Vervolgens ontvang je een email waarmee je de aanvraag definitief maakt.

  Privacy

  De ingevoerde gegevens worden opgeslagen volgens de AVG richtlijnen. Voor meer informatie over de AVG, ga je naar privacyverklaring.

 • 1. Je gegevens
  2. Overzicht
  3. Bevestiging

  Kies jouw school

  De school die je gekozen hebt heeft al toegang tot het lesmateriaal van Stichting Praktijkleren.

  Het is daarom niet mogelijk hier een account voor aan te maken.

  Via de ELO (Electronische Leeromgeving) van je school kun je bij het lesmateriaal van Stichting Praktijkleren.

  • Als een school in de lijst staat, maar je kunt deze niet selecteren, is deze schoolnaam niet meer actief. Dit kan komen door naamsverandering t.g.v. een fusie of splitsing. Je kunt dan geen nieuw account aanmaken onder de oude naam van de school.

  • Vul hier je officiële code van je klas of groep in. Dit is nodig voor het plannen van examens. Vul ONBEKEND in als je de klascode nog niet weet.

  Je gegevens


  Kies een wachtwoord


  Gegevens voor het valideren van je account

  • Vul hier het student- of registratienummer in dat je van je school gekregen hebt. Dus niet de code van de studiefinanciering (DUO/IB) organisatie, maar dat van je school.


   1. Algemeen.

    De eigenaar van deze website is Stichting Praktijkleren, Disketteweg 11 in Amersfoort. Door het gebruik van deze website stemt u (de leerling) ermee in wettelijk gebonden te zijn aan en te handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere toepasselijke bepalingen; u verklaart dat u de volgende artikelen hebt gelezen en dat u akkoord bent met de inhoud daarvan. Als u niet instemt met deze Gebruiksvoorwaarden en/of met enige andere toepasselijke bepaling, is het u niet toegestaan deze website te gebruiken.

   2. Exclusief distributiekanaal.

    Deze website van Stichting Praktijkleren is het exclusieve distributiekanaal van o.a. de leermiddelen van Stichting Praktijkleren.

   3. Toegestaan gebruik.

    U mag deze website uitsluitend gebruiken indien u leerling bent van een roc of van een school dat/die is ingeschreven bij Stichting Praktijkleren. U verklaart met het invullen van uw gegevens dat u bij het roc/de school bent ingeschreven in één van de door Stichting Praktijkleren aangegeven opleidingsgebieden. Het gebruik van geautomatiseerde systemen of software om gegevens aan deze website te onttrekken voor commerciële doeleinden is verboden.

   4. Intellectueel eigendom.

    Alle informatie, gegevens en leermiddelen die te vinden zijn op deze website, met inbegrip van namen, logo's enzovoort, evenals het kleurenschema en de lay-out van de website, zijn onderhevig aan auteursrechten, rechten met betrekking tot handelsmerken, databaserechten en/of andere intellectuele-eigendomsrechten. U mag deze informatie, gegevens en materialen, en het kleurenschema en de lay-out van deze website uitsluitend gebruiken, wanneer en in de mate waarin dit is vereist voor uw toegestane persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, zoals beschreven in artikel 3 hiervoor. Enig ander gebruik en/of reproductie van de informatie, gegevens of leermiddelen, of van het kleurenschema of de lay-out van de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Praktijkleren is verboden, vormt een schending van deze gebruiksvoorwaarden en kan een schending inhouden van de intellectuele eigendomsrechten van Stichting Praktijkleren. Stichting Praktijkleren behoudt zich het recht voor om zonder verdere kennisgeving de actie te ondernemen die het noodzakelijk acht met betrekking tot enig ongeautoriseerd gebruik van deze website, inclusief het ondernemen van gerechtelijke stappen.

   5. Koppelingen naar deze website.

    U mag geen koppelingen maken en/of exploiteren naar deze website zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Praktijkleren . Toestemming hiervoor kan op elk gewenst moment naar goeddunken van Stichting Praktijkleren worden ingetrokken.

   6. Beperkte aansprakelijkheid.

    Stichting Praktijkleren wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor enige verliezen en/of schade voortvloeiende uit het gebruik van deze website of van enige andere website waarnaar deze website een koppeling verstrekt, en/of van het gebruik van informatie die op deze website of enige andere website waarnaar wordt gekoppeld, te vinden is.

   7. Functie van Stichting Praktijkleren.

    U verklaart bij het aanvinken van deze Gebruiksvoorwaarden kennis genomen te hebben van de functie, doelstellingen, inrichting en werkwijze van Stichting Praktijkleren (Homepage/Over Stichting Praktijkleren/Belangrijke informatie voor leerlingen). U verklaart hiermee ook kennis genomen te hebben van het gegeven dat Stichting Praktijkleren een directe relatie heeft met het roc of de school en dat u geen klant-leverancierverhouding heeft met Stichting Praktijkleren.

   8. Gebruik van leermiddelen.

    U als leerling kan in school of thuis, tijdens en vier jaar na de opleiding gebruik maken van de leermiddelen van Stichting Praktijkleren voor het aangemelde opleidingsgebied. De leerling kan alleen gebruik maken van de producten van Stichting Praktijkleren als de school waar de leerling is ingeschreven een licentie heeft bij Stichting Praktijkleren voor het desbetreffende opleidingsgebied. Indien u klachten heeft over de website of over de producten, dan kunt u die uiten bij een vertegenwoordiger van het roc of de school. Stichting Praktijkleren neemt geen klachten van de leerling in behandeling over inhoud en vorm van de producten of over de website.

   9. Privacyverklaring.

    Stichting Praktijkleren respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
    Stichting Praktijkleren staat er voor in dat de verwerking van Persoonsgegevens in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), inclusief beveiliging en meldplicht persoonsgegevens (datalekken).

   Ik ga akkoord met de voorwaarden.