Examens Digitale vaardigheden

Voor de keuzedelen Digitale vaardigheden basis (K0022) en Digitale vaardigheden gevorderd (K0023) zijn examens ontwikkeld. Deze examens bestaan uit een kennis- en een vaardigheidsdeel. Kandidaten die slagen voor het examen, ontvangen het Certificaat digitale vaardigheden basis of gevorderd via het trainingsinstituut InAspire.

Hieronder staat informatie over het examen.

Inhoud van het examen

Het examen bestaat uit een deel waarin kennis wordt geëxamineerd en een deel waarin vaardigheden worden geëxamineerd. Het examen Digitale vaardigheden gevorderd is een uitbreiding van het examen Digitale vaardigheden basis. In de examens komen de volgende onderwerpen aan bod.

Onderwerp

Basis

Gevorderd

Kennisvragen (o.a. over veilig internetten en sociale media)

Internet

PowerPoint

 

Word

Excel

Access

 

Documentmanagement

In de examenmatrijzen staat gedetailleerde informatie over de inhoud van de examens. Deze examenmatrijzen zijn zichtbaar voor examenfunctionarissen en docenten.

Via deze link ziet u wie de examenfunctionarissen zijn van uw roc.
https://www.stichtingpraktijkleren.nl/examineren/toegang/.

 

Vorm van het examen

De kandidaat maakt het examen op de computer. Hij gebruikt internet bij het uitvoeren van de opdrachten en bewerkt voor andere opdrachten diverse bestanden in programma's zoals Word en Excel. Daarnaast maakt hij een kennistoets. Deze kennistoets maakt de kandidaat op papier en bestaat uit vragen over bijvoorbeeld veilig internetten en sociale media.

Het examen bestaat onder meer uit de volgende documenten.

  • Examenmatrijs: gedetailleerd overzicht van de inhoud van het examen.
  • Examinatorset: document waarin organisationele aspecten zijn omschreven en waarin het beoordelingsmodel en de cijfertabel staan.
  • Examenopdrachten: de opdrachten die de kandidaat maakt tijdens het examen.
  • Map Digitale bijlagen: documenten die de kandidaat bewerkt aan de hand van de opdrachten.

Afname: u bent aangesloten bij Stichting Praktijkleren

U kunt het examen afnemen bij kandidaten die beschikken over een geldige licentie bij Stichting Praktijkleren. Een examenfunctionaris van uw roc downloadt voor u het examen dat u wenst af te nemen. Voor het afnemen van het examen worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht.

Via deze link ziet u wie de examenfunctionarissen zijn van uw roc.
https://www.stichtingpraktijkleren.nl/examineren/toegang/.

Afname: u bent niet aangesloten bij Stichting Praktijkleren

Als u niet aangesloten bent bij Stichting Praktijkleren, is het volgende van toepassing. Voor een examen Digitale vaardigheden wordt € 350,- in rekening gebracht per variant. Het oefenexamen wordt gratis meegeleverd. Met dit examen kunt u in het schooljaar 2018-2019 een onbeperkt aantal kandidaten van uw organisatie examineren.

Via dit formulier vraagt u een offerte aan.

Training voor docenten Digitale vaardigheden

InAspire verzorgt trainingen voor docenten Digitale vaardigheden basis en gevorderd. Wilt u of willen uw docenten een training volgen, neem dan contact op met:

Contact

Heeft u vragen over de examens Digitale vaardigheden? Neem contact op met de helpdesk examinering (digitalevaardigheden@stichtingpraktijkleren.nl, 033-4709939).