Moderne vreemde talen in beroepscontext

In samenwerking met de btg Zakelijke dienstverlening - MBO Raad heeft Stichting Praktijkleren in een project de ontwikkeling van examens voor de keuzedelen Moderne vreemde talen in de beroepscontext A2 en B1 opgepakt. De resultaten van dit project zijn deels voor iedereen beschikbaar en deels alleen beschikbaar voor de leden van Stichting Praktijkleren. Dit wordt hieronder toegelicht.

  • Voor de leden zijn voor elk van onze kwalificatiedossiers (soms ook per profiel) examens ontwikkeld en gevalideerd voor de productieve vaardigheden uit de keuzedelen Duits A2 en B1 in de beroepscontext. Deze examens worden op korte termijn gepubliceerd op de website en zijn daar toegankelijk voor examenfunctionarissen.
  • De overdraagbare resultaten zijn opgenomen in het zip-bestand onderaan dit bericht. Dit zijn formats voor een compleet pakket waarmee onderwijsontwikkelaars vanuit andere sectoren en/of voor een andere MVT A2 of B1 op eenvoudige wijze zelf aan de slag kunnen met het ontwikkelen van examens voor de productieve vaardigheden uit het keuzedeel van de betreffende MVT binnen de betreffende beroepscontext.

De formats bestaan uit de volgende documenten.

  • Het format examen- en dekkingsoverzicht, dit document kan gebruikt worden om een examenplan op te stellen en is al voor het grootste gedeelte is ingevuld.
  • Formats voor de exameninstrumenten zelf, waaronder de examenmatrijzen die al voor het grootste gedeelte zijn ingevuld.
  • Voorbeeldexamens die kunnen dienen ter inspiratie bij het vullen van de formats voor de exameninstrumenten.
  • Het format beslisformulier waarin een advies staat over de manier waarop het cijfer voor het keuzedeel tot stand kan komen.

In elk document dienen de onderdelen die [tussen haken] staan te worden ingevuld voor de betreffende context. Als deze documenten verder ongewijzigd worden ingezet, voldoen de examens aan alle kwaliteitseisen.

Voor de receptieve vaardigheden luidt het advies, een generiek exameninstrument in te zetten.

Als u vragen heeft over de resultaten van dit project, neemt u dan contact met ons op via de Helpdesk Examinering (examinering@stichtingpraktijkleren.nl of 033 470 99 30).