Leermiddelen

Stichting Praktijkleren biedt leermiddelen die ondersteunen bij het leerproces van beginnend student tot beginnend beroepsbeoefenaar. Dit doen we zowel binnenschools als buitenschools.

Binnenschoolse leermiddelen

  • lopen op in moeilijkheidsgraad
  • zijn gezamenlijk dekkend voor het hele kd
  • zijn praktijkgericht en spelen zich af in een contextrijke omgeving
  • zijn geschikt voor gebruik op alle roc's
  • hebben afwisselende werkvormen, contexten en zijn gebaseerd op verschillende leertheorieën zoals de leercyclus van Kolb en het 4C/ID model van Merrienboer
  • ontzorgen de docent zoveel mogelijk door zelf-nakijkende opdrachten, korte just-in-time docenteninformatie en instructiefilms

Buitenschoolse leermiddelen

Voor de beroepspraktijkvorming (bpv) hebben we de praktijkwijzer. Hier zijn voorbeeldopdrachten, beoordelingsformulieren en overige documenten te vinden die gebruikt kunnen worden in de bpv.

De leermiddelen en de examens zijn gestoeld op dezelfde examenmatrijs. Hierdoor is de doorlopende leerlijn van jaar één tot aan het examen geborgd. Deze examenmatrijzen komen tot stand in samenwerking met de scholen. Vaak wordt in de examens ook gewerkt met dezelfde rijke contexten als binnen de leermiddelen. De examens zijn echter leerwegonafhankelijk en kunnen dus ook los van de leermiddelen worden gebruikt.