Overzicht productieplanning leermiddelen 2018-2019

In dit overzicht vindt u de leermiddelen die in we in 2018-2019 per opleidingsgebied ontwikkelen en onderhouden voor de herziene kwalificatiedossiers (kd). Welke nieuwe producten we gaan ontwikkelen voor breed opleiden en welke innovatieve projecten we gaan aanpakken.

Leermiddelenoverzichten

Jaarlijks worden de leermiddelenoverzichten geactualiseerd. Daarin wordt per uitstroom aangegeven over welke leermiddelen Stichting Praktijkleren beschikt om invulling te kunnen geven aan een zo volledig mogelijke dekking van het kwalificatiedossier met behulp van praktijkgeoriënteerde leermiddelen.

In het leermiddelenoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen de diverse soorten leermiddelen waar Stichting Praktijkleren over beschikt voor buiten- en binnenschools leren. De praktijkwijzer is bestemd voor de buitenschoolse leeromgeving. Voor de binnenschoolse leeromgeving beschikt Stichting Praktijkleren over simulatie, integratieve beroepscontexten/beroepscontexten en overige leermiddelen (multimediale praktijkcases, casuïstiek en trainingen).

Het leermiddelenoverzicht kunt u gebruiken om het leerplan voor een bepaalde opleiding samen te stellen.