Aanmelden bijeenkomsten

Om u aan te melden voor een docentendag of andere activiteit, scroll naar beneden en klik op de bijeenkomst van uw keuze.




Titel:

Regiobijeenkomst examinering niveau 2 bij Summa College Eindhoven

Categorie:Activiteiten
Omschrijving:
Details:

Tijdens deze bijeenkomst komen de volgende punten aan de orde:
- regelgeving, wat mag wel en wat mag niet tijdens het examen
- de organisatie van het examen aan de hand van de VROEG-methode
- evaluatie examenprojecten
- uitwisselen van ervaringen, tips en tops

Datum:Nader te bepalen
Tijd:14.00 uur - 17.00 uur
Locatie:

Summa College
Sterrenlaan 8
5631 KA Eindhoven

Prijs:
Meer info:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Egbert Westra, opleidingscoördinator Ondersteunende administratieve beroepen.

Aanmelden:Inschrijven is niet beschikbaar.