Omix basisvaardigheden, inhousetraining

Leer de mogelijkheden van het leermiddel Omix kennen.

Over de training
Tijdens de training informeren we u over het doel, de opzet en de organisatie van het leerproduct. In de ochtend behandelen we de vier deelprogramma’s van loopbaanoriëntatie/-ontwikkeling: Trek je kaart, Esonstad, Later = Nu en Crisis in AmeRijck. Deze deelprogramma’s richten zich op het beroepsbeeld van de leerling en de keuze van de vervolgopleiding.
Het middagprogramma gaat in op basisberoepsvaardigheden. Eerst vertellen we u over de achtergrond van de vier thema’s van de basisvaardigheden. Daarna gaat u zelf aan de slag met de thema’s klantcontacten, financiën, regelen en organiseren en informatie en documentatie. Hierbij zult u ervaren dat u de opdrachten in volgorde van de leerarrangementen kunt inzetten in de les, maar dat het ook goed mogelijk is om eigen keuzes te maken. Met behulp van de docentenhandleiding en de beoordelingsvoorstellen hebt u na afloop van de training een volledig kant-en-klaar leerproduct in handen.

Over de simulatie
Omix is het nieuwe product van Stichting Praktijkleren met een mix van oriënterende en opleidende opdrachten. De leerarrangementen richten zich op twee leerdoelen: loopbaanoriëntatie/-ontwikkeling en basisvaardigheden.
Omix is een product voor het begin van het eerste leerjaar, waarin vooral opleidingsoverstijgend gewerkt wordt. U kunt het echter ook opleidingsspecifiek inkleuren.

Nummer Lerarenportfolio: F6hkfWmUAh. (Studiebelastingsuren: 6)

Locatie

Stichting Praktijkleren
Disketteweg 11
3821 AR Amersfoort

Contact

Voor inhoudelijke informatie over de training kunt u contact opnemen met Wijnand Kieft, w.kieft@stichtingpraktijkleren.nl.

Informatie over maatwerk, trainingen voor leermiddelen die niet in het overzicht staan of andere dienstverlening m.b.t. Training & Advies: Marijke Kanters, coördinator T&A, 06-53 74 91 88 of m.kanters@stichtingpraktijkleren.nl.

Organisatie van de training: Angela Koppejan, medewerker T&A, trainingen@stichtingpraktijkleren.nl, tel. 033 470 99 38. Dit geldt ook wanneer u deze training als een inhousetraining (op uw roc) of regiotraining (in uw regio) wilt (laten) volgen.

Kosten

€1775,- (u kunt aan deze training deelnemen als uw roc aangesloten is bij Stichting Praktijkleren)

Tijd

10.00 - 16.00

Aanmelden

Datum op aanvraag. Aanvragen