Certificering beoordelaars

Deze Certificering voor beoordelaars is gebaseerd op de tweedaagse beoordelaartraining (voorheen examinator/assessor) en wordt uitgevoerd door het Consortium Beroepsonderwijs.

Over deze certificering
Dit dagdeel volgt u om gecertificeerd te worden als beoordelaar. Om deel te kunnen nemen aan deze certificering beschikt u over het bewijs van deelname van de Beoordelaarstraining (voorheen examinator/assessor) of van de oude examinatortraining. Het bewijs van deelname is actueel (niet ouder dan twee jaar).De certificeringsopdracht is een individuele opdracht gebaseerd op de examentaak Afnemen en Beoordelen van het Servicepunt examinering mbo.

U dient minimaal zeven weken voor de certificeringsbijeenkomst uw materiaal in te leveren. De certificeerder beoordeelt of uw materiaal voldoet aan de voorwaarden.  

Vervolgens ontvangt u een week van tevoren een uitnodiging. Tijdens deze bijeenkomst presenteert u enkele van uw bewijsstukken en verantwoordt u uw handelen. De presentatie van de uitgewerkte opdracht, de feedbackfase en de certificering vinden plaats tijdens een dagdeel certificering (evaluatiedagdeel). Dit is een verplicht onderdeel van het certificeringstraject. 

Na afloop ontvangt u digitaal een certificaat. U kunt de geldigheid van het certificaat opwaarderen door periodiek (advies om de twee jaar) deel te nemen aan de training ‘nascholing beoordelaar’.

Programma
-de uitvoering van de certificeringsopdracht
-de presentatie van de certificeringsopdracht
-de feedbackfase

Groepsgrootte per dagdeel: minimaal 3, maximaal 5 deelnemers.

Nummer Lerarenportfolio: CGKrFB7JXh. (Studiebelastingsuren: 9,5)

Studiebelasting
Totaal 9,5 uur: 
6 uur eindopdracht en voorbereiding presentatie 
3,5 uur evaluatie dagdeel

Locatie

Stichting Praktijkleren
Disketteweg 11
3821 AR Amersfoort

Contact

Informatie over maatwerk, trainingen voor leermiddelen die niet in het overzicht staan of andere dienstverlening m.b.t. Training & Advies: Marijke Kanters, coördinator T&A, 06-53 74 91 88 of m.kanters@stichtingpraktijkleren.nl.

Organisatie van de training: Angela Koppejan, medewerker T&A, trainingen@stichtingpraktijkleren.nl, tel. 033 470 99 38. Dit geldt ook wanneer u deze training als een inhousetraining (op uw roc) of regiotraining (in uw regio) wilt (laten) volgen.

Kosten

€ 325,- inclusief beoordeling ingeleverd werk, lunch en studiematerialen
(de training is uitsluitend voor deelnemers van roc’s die een licentieovereenkomst met Stichting Praktijkleren hebben). Inhouse zijn deze kosten € 1000,- excl. reiskosten.

Tijd

9.30 - 16.30

Aanmelden

Datum: vrijdag 14 juni 2019.
Het is niet meer mogelijk te registreren voor deze datum.