Beroepsprojecten Marketing, communicatie en evenementen

Leer in deze training welke beroepsprojecten we hebben ontwikkeld en hoe u deze zo goed mogelijk kunt inzetten.

Over de training
In de training besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:
-welke beroepsprojecten zijn beschikbaar
-welke beroepsprojecten zet je wanneer in en waarom
-samenhang tussen curriculum en projecten
-tips voor het uitvoeren van projecten
-relatie tussen beroepsprojecten en de examenprojecten

U leert wat de overeenkomsten en de kenmerkende verschillen zijn tussen de verschillende projecten, zodat u de juiste keuze kunt maken welk leermiddel u op welk moment in uw onderwijsprogramma opneemt.

We besteden aandacht aan de didactische en technische opzet en aan de relatie tussen de opdrachten en de leerdoelen. Verder kijken we hoe u beroepsprojecten effectief kunt gebruiken in het onderwijsprogramma en waar nodig kunt aanpassen of uitbreiden. Ook bespreken we een aantal ‘best practices’ van docenten die de afgelopen jaren met succes beroepsprojecten hebben ingezet.

Over de leermiddelen
Voor de opleidingen in het KD Marketing, communicatie en evenementen biedt Stichting Praktijkleren verschillende soorten leermiddelen.

Wij bieden voor binnenschools leren beginnersprojecten, beroepsprojecten, contextvrije projecten en daarnaast verschillende opdrachten rond thema’s, zowel opleidingsspecifiek als -overstijgend.

De training gaat door bij voldoende deelnemers.

Nummer Lerarenportfolio: mc9lSnbieX. (Studiebelastingsuren: 6)

Locatie

Stichting Praktijkleren
Disketteweg 11
3821 AR Amersfoort

Contact

Voor inhoudelijke informatie kunt u terecht bij Erik Merkus, e.merkus@stichtingpraktijkleren.nl

Informatie over maatwerk, trainingen voor leermiddelen die niet in het overzicht staan of andere dienstverlening m.b.t. Training & Advies: Marijke Kanters, coördinator T&A, 06-53 74 91 88 of m.kanters@stichtingpraktijkleren.nl.

Organisatie van de training: Angela Koppejan, medewerker T&A, trainingen@stichtingpraktijkleren.nl, tel. 033 470 99 38. Dit geldt ook wanneer u deze training als een inhousetraining (op uw roc) of regiotraining (in uw regio) wilt (laten) volgen.

Kosten

€ 250,- per deelnemer per dag, inclusief lunch
(u kunt aan deze training deelnemen als uw roc een licentie voor dit opleidingsgebied heeft)

Tijd

10.00 - 16.00

Aanmelden

Datum op aanvraag. Aanvragen