Leermiddelen (o.a. Kwantura en De Wijde Wereld) profieldelen SB niveau 4

Luister, leer en experimenteer: zo zet u leermiddelen effectief in in uw curriculum. 

Over de training
We besteden aandacht aan de leermiddelen voor corporate informatie en aan het leermiddel voor het financieel administratieve profieldeel. We besteden aandacht aan de opzet van het leermiddel en aan de relatie tussen de opdrachten en de leerdoelen. 
U krijgt de kans om de leermiddelen te gebruiken. Waar mogelijk wisselen we best-practices uit.

Over de leermiddelen
De training besteedt aandacht aan de contexten Secrets, Pr in de bibliotheek en de Wijde Wereld. Deze vormen samen de leermiddelen voor het profieldeel 'assisteert bij het verzorgen van de corporate informatie'.
Secrets (16 uur) is op beginnersniveau, Pr in de bibliotheek (16 uur) is voor gevorderden en de Wijde Wereld (32 uur) is op eindniveau. Alle drie de werkprocessen van kerntaak 1 komen in elke context aan bod.
Voor het profieldeel 'voert financieel administratieve taken uit' laten we u de ins en outs van het leermiddel Kwantura zien. Dit leermiddel bestaat uit 6 onderdelen en beslaat 64 uur.

Groepsgrootte
Minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers. De training gaat door bij voldoende deelnemers.

Nummer Lerarenportfolio: nQhGtWQZnN. (Studiebelastingsuren: 64)

Locatie

Stichting Praktijkleren
Disketteweg 11
3821 AR Amersfoort

Contact

Inhoudelijke vragen over de training of de simulatie kunt u stellen aan de opleidingscoördinator: Jacoline Grunbauer, j.grunbauer@stichtingpraktijkleren.nl

Informatie over maatwerk, trainingen voor leermiddelen die niet in het overzicht staan of andere dienstverlening m.b.t. Training & Advies: Marijke Kanters, coördinator T&A, 06-53 74 91 88 of m.kanters@stichtingpraktijkleren.nl.

Organisatie van de training: Angela Koppejan, medewerker T&A, trainingen@stichtingpraktijkleren.nl, tel. 033 470 99 38. Dit geldt ook wanneer u deze training als een inhousetraining (op uw roc) of regiotraining (in uw regio) wilt (laten) volgen.

Kosten

€ 250,- per deelnemer per dag, inclusief lunch
(u kunt aan deze training deelnemen als uw roc een licentie voor dit opleidingsgebied heeft)

Tijd

10.00 - 16.00

Aanmelden

Datum op aanvraag. Aanvragen