Masterclass Veilig programmeren (keuzedeel)

Ga aan de slag met veilig programmeren en geef je applicatie ontwikkelaars extra bagage mee om cybersecurity naar een noodzakelijk hoger plan te brengen.

Doel van deze masterclass is om docenten inzicht te geven in het keuzedeel ‘Veilig programmeren (K0501)’, zodat ze de toegevoegde waarde inzien die dit keuzedeel heeft in het programmeeronderwijs.

Over de masterclass

Hoe ziet deze masterclass er uit?

Cybersecurity is een hot topic vandaag de dag en dat heeft alles te maken met het kunnen ontwikkelen van veilig software. Met dit statement starten we en werken we nader uit. Daarna gaan we meer in detail in op de manier waarop je veilige code kan produceren. Welke technieken en tools daarbij kunnen worden ingezet. Daarbij komen naast technische zaken ook didactische en ethische aspecten aan de orde. Als je leert hoe eenvoudig het is om een applicatie te hacken, dan weet je ook hoe je dat kunt voorkomen, dat is een onderliggende gedachtegang. Ethische hacken is een belangrijk onderdeel van het programma, waarbij het ethische aspect met nadruk in dit onderwijs aan de orde moet worden gesteld. 

Inmiddels zijn er de nodige leermiddelen voor dit keuzedeel ontwikkeld of zijn in ontwikkeling gebracht met mogelijkheden tot variatie bij de inbedding in het onderwijs. Ook hiervan wordt een overzicht gegeven, we bespreken een aantal ‘best practices’. 

In deze masterclass zullen ook de ervaringen bij de eerste uitvoering op een aantal roc's worden gedeeld, zodat de aanloopproblemen bij voorbaat kunnen worden uitgesloten.

Onderwerpen
• Introductie cybersecurity (begrippen zoals CIA, risks, threats, vulnerabilities en maatregelen) 
• Noodzaak van veilige software aan de hand van casuïstiek
• Introductie SSD-methodiek, een overzicht
• Overzicht van de security maatregelen op de applicatielaag
• Inhoud en ervaringen met het keuzedeel Veilig programmeren
• Inpassing van het keuzedeel in onderwijsprogramma's en organisatie van de onderdelen van het programma 

Nummer Lerarenportfolio: 00300-99113. (Studiebelastingsuren: 6)

Locatie

Stichting Praktijkleren
Disketteweg 11
3821 AR Amersfoort

Contact

Voor inhoudelijke informatie over deze training kunt u contact opnemen met Theo Broeren, t.broeren@stichtingpraktijkleren.nl.

Informatie over maatwerk, trainingen voor leermiddelen die niet in het overzicht staan of andere dienstverlening m.b.t. Training & Advies: Marijke Kanters, coördinator T&A, 06-53 74 91 88 of m.kanters@stichtingpraktijkleren.nl.

Organisatie van de training: Angela Koppejan, medewerker T&A, trainingen@stichtingpraktijkleren.nl, tel. 033 470 99 38. Dit geldt ook wanneer u deze training als een inhousetraining (op uw roc) of regiotraining (in uw regio) wilt (laten) volgen.

Kosten

€ 250,- per deelnemer per dag, inclusief lunch
(u kunt aan deze training deelnemen als uw roc een licentie voor dit opleidingsgebied heeft)

Tijd

10.00 - 16.00

Aanmelden

Datum op aanvraag. Aanvragen