Alle kanten van Jurimix 3.0 en Het Rechtsgilde

Maak kennis met alle ins en outs van de opdrachtenbank Jurimix 3.0 en met Het Rechtsgilde. Door middel van veel praktische oefeningen leert u hoe u deze leermiddelen effectief kunt inzetten in uw curriculum.

Over de training
’s Ochtends gaat u aan de slag met Jurimix, ‘s, middags met Het Rechtsgilde. Voor beide onderdelen geldt dat u dat zelf tijdens de training uitgebreid gaat oefenen. Er is aandacht voor de rol van de docent en hoe de student begeleid en beoordeeld kan worden. Daarnaast komt de plaats van Jurimix en Het Rechtsgilde in het curriculum aan de orde en de relatie met andere leermiddelen van Stichting Praktijkleren, met name Omix. 

Over Jurimix
Jurimix is een opdrachtenbank, onlangs geactualiseerd voor het nieuwe kwalificatiedossier, met kennisopdrachten, vaardigheidsopdrachten en casuïstiek op drie verschillende niveaus en in diverse werkvormen. Momenteel zijn 356 items beschikbaar; dat aantal wordt nog uitgebreid. Juridisch medewerkers, medewerkers Personeel en Arbeid en medewerkers Sociale Zekerheid zien de inhoud van hun werk continu veranderen. Ter bevordering van de klantvriendelijkheid moeten zij bijvoorbeeld op veel vragen een antwoord kunnen formuleren en een procedure kunnen beschrijven. Daarbij moeten zij over de juiste vaardigheden beschikken om een vraag van een klant helder te krijgen en in voorkomende situaties adequaat kunnen reageren op agressief gedrag bij klanten. Leerlingen die een opleiding Juridisch volgen, zullen op deze situaties voorbereid moeten worden. Dit kan met de opdrachten in de casuïstiekbank van Jurimix. De opdrachten van Jurimix hebben diverse leervormen: er zijn simulatieopdrachten, opdrachten in projectvorm en opdrachten die onderdeel zijn van leerarrangementen. Deze opdrachten kunnen flexibel ingezet worden. Met Jurimix kunt u zo op een aantrekkelijke wijze uw curriculum vormgeven.

Over Het Rechtsgilde
Het Rechtsgilde is een leermiddel waarin eerstejaarsstudenten met name praktische basisvaardigheden oefenen voor het werken binnen het juridische domein. Het Rechtsgilde is een juridisch adviesbureau, met advocaten op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, personen- en familierecht en strafrecht. Het is gevestigd in het Atlantic-huis in Rotterdam. Voor Het Rechtsgilde zijn momenteel 8 dagdelen ontwikkeld (180 minuten per dagdeel). Tijdens deze dagdelen worden de volgende onderwerpen behandeld: kantoorvaardigheden, (zakelijke) communicatie, juridische taal, brongebruik, dossierbeheer, sociale kaart, eindopdracht. In het leermiddel wordt gebruik gemaakt van een variatie aan werkvormen. Er zijn vaardigheidsoefeningen, bijvoorbeeld op het terrein van agendabeheer en planning, kennisopdrachten waar studenten individueel of in groepjes op zoek gaan naar antwoorden in juridische documenten, gespreksvoeringsopdrachten, rapportages, simulatieopdrachten etc. 

Overige informatie
De training gaat door bij voldoende deelnemers.

Nummer Lerarenportfolio: pB26Mftue1. (Studiebelastingsuren: 6)

Locatie

Stichting Praktijkleren
Disketteweg 11
3821 AR Amersfoort

Contact

Voor inhoudelijke informatie over deze training kunt u contact opnemen met Ilse Teerling, opleidingscoördinator Juridisch-administratieve beroepen, i.teerling@stichtingpraktijkleren.nl.

Informatie over maatwerk, trainingen voor leermiddelen die niet in het overzicht staan of andere dienstverlening m.b.t. Training & Advies: Marijke Kanters, coördinator T&A, 06-53 74 91 88 of m.kanters@stichtingpraktijkleren.nl.

Organisatie van de training: Angela Koppejan, medewerker T&A, trainingen@stichtingpraktijkleren.nl, tel. 033 470 99 38. Dit geldt ook wanneer u deze training als een inhousetraining (op uw roc) of regiotraining (in uw regio) wilt (laten) volgen.

Kosten

€ 250,- per deelnemer per dag, inclusief lunch
(u kunt aan deze training deelnemen als uw roc een licentie voor dit opleidingsgebied heeft)

Tijd

10.00 - 16.00

Aanmelden

Datum op aanvraag. Aanvragen