Schoolassessor/Praktijkbeoordelaar VeVa (GROP)

Bereid u als (aankomend) schoolassessor/praktijkbeoordelaar voor op uw rol tijdens de examinering bij opleidingsgebied VeVa.

Over de training
Met de komst van KD2019 zijn er veel zaken veranderd in de inhoud van de examens en de wijze van examineren binnen het opleidingsgebied VeVa. Er zijn veranderingen aangebracht in de vorm en de inhoud van de kennisexamens, de praktijkexamens en is er een portfolio-examen toegevoegd. 

Om die reden adviseren we beoordelaars, die al eerder hebben deelgenomen aan een training, zich nu weer in te schrijven. Zodat zowel alle beoordelaars van de roc's (schoolassessoren) als uit de Defensieorganisatie (praktijkbeoordelaars) goed voorbereid zijn op deze examens.

Programma
10.00 uur Introductie
10.15 uur De opleiding Veiligheid en Vakmanschap: kwalificatiedossier 2019
10.30 uur Examineren: hoe komt een examen tot stand?
11.00 uur Beeld van verschillende documenten omtrent examineren en een opdracht verkennen van de site
12.00 uur Praktijkexamens: de verschillende examenvormen nader bekeken
12.30 uur Pauze
13.15 uur Vervolg praktijkexamens
14.00 uur Beoordelaarseffecten en hoe komt u nu tot een goede beoordeling?
15.30 uur Verdieping en ingaan op eventuele behoefte 
16.00 uur Evaluatie en afsluiting

De training gaat door bij voldoende deelnemers.

Locatie

Stichting Praktijkleren
Disketteweg 11
3821 AR Amersfoort

Contact

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Marijke Kanters, m.kanters@stichtingpraktijkleren.nl.

Informatie over maatwerk, trainingen die niet in het overzicht staan of andere dienstverlening m.b.t. Training & Advies: Marijke Kanters, coördinator T&A, 06-16 02 35 06 of m.kanters@stichtingpraktijkleren.nl.

Organisatie van trainingen/bijeenkomsten/webinars: trainingen@stichtingpraktijkleren.nl, tel. 085 07 38 400. Dit geldt ook wanneer je een training als een inhousetraining (op jouw roc) of regiotraining (in jouw regio) wilt (laten) volgen.

Kosten

€ 215,- inclusief lunch en studiemateriaal

Dit is een speciale prijs voor deelnemers van scholen die beschikken over een licentie van Stichting Praktijkleren voor dit opleidingsgebied.
Voor deelnemers zonder licentie geldt een toeslag van 40%.

Tijd

10:00 - 16:00

Aanmelden

Datum: woensdag 27 september 2023.
Aanmelden is mogelijk t/m 20-09-2023. Aanmelden
Datum: woensdag 17 januari 2024.
Aanmelden is mogelijk t/m 10-01-2024. Aanmelden