Schoolassessor/Praktijkbeoordelaar VeVa

Bereid u als (aankomend) schoolassessor/praktijkbeoordelaar VeVa voor op uw rol tijdens de proeve van bekwaamheid op diverse locaties van Defensie. U volgt eerst een e-learningprogramma, daarna volgt de trainingsbijeenkomst.

Over de training
De beoordelaars voor de examenkandidaten van de VeVa-opleidingen komen zowel uit de roc’s (schoolassessoren) als uit de Defensieorganisatie (praktijkbeoordelaars).

Programma
10.00 uur Introductie
10.15 uur De opleiding Veiligheid en Vakmanschap
11.00 uur Examentaken  
11.15 uur Wat is goed examineren?
                 -nieuwe exameninstrumenten
                 -voorbereiden en afstemmen
                 -planning van afname
                 -afnamecondities
                 -do’s en don’ts van een assessor tijdens de afname
 
13.15 uur Wat is goed beoordelen?
                - Omgaan met de nieuwe beoordelingsinstrumenten
                 - Wacker-methode
                 - Valkuilen van de beoordelaar
                 - Eindbeoordelingen
16.00 uur Evaluatie en afsluiting

Voorafgaand aan de trainingsbijeenkomst volgen de deelnemers een e-learningprogramma met een afsluitende opdracht. Hiermee verwerven ze de basiskennis om tijdens de training meer te kunnen oefenen. De afsluitende opdracht is dan ook voorwaardelijk voor deelname aan de trainingsbijeenkomst.  SBU voor de e-learning: 3 uur.

De training gaat door bij voldoende deelnemers.

Nummer Lerarenportfolio: swMOOrZbcl. (Studiebelastingsuren: 10)

Locatie

Stichting Praktijkleren
Disketteweg 11
3821 AR Amersfoort

Contact

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Marijke Kanters, m.kanters@stichtingpraktijkleren.nl

Informatie over maatwerk, trainingen voor leermiddelen die niet in het overzicht staan of andere dienstverlening m.b.t. Training & Advies: Marijke Kanters, coördinator T&A, 06-53 74 91 88 of m.kanters@stichtingpraktijkleren.nl.

Organisatie van de training: Angela Koppejan, medewerker T&A, trainingen@stichtingpraktijkleren.nl, tel. 033 470 99 38. Dit geldt ook wanneer u deze training als een inhousetraining (op uw roc) of regiotraining (in uw regio) wilt (laten) volgen.

Kosten

€ 350,- inclusief lunch, e-learning en studiemateriaal
(u kunt aan deze training deelnemen als uw organisatie bij Stichting Praktijkleren een licentie voor de VeVa-opleidingen heeft)

Tijd

10.00 - 16.00

Aanmelden

Datum op aanvraag. Aanvragen