Beoordelaarstraining (voorheen examinator/assessor) en certificering

De bekwaamheid van de beoordelaar is een sterk bepalende factor in de betrouwbaarheid van de examinering. Hoe staat het met uw deskundigheid op het gebied van examinering? Bent u al voldoende bekwaam in de rol van beoordelaar?

Over de training
In deze tweedaagse beoordelaarstraining krijgt u de instrumenten aangereikt waarmee u zich kunt ontwikkelen tot deskundig en bekwaam beoordelaar. De training is gebaseerd op de examentaak mbo afnemen en beoordelen van het Servicepunt Examinering mbo

De volgende onderwerpen staan centraal in deze training:

 • Rol van beoordelaar
 • Organisatie, wet- en regelgeving examinering
 • Kwalificatiedossier en het examenplan opleiding
 • Beroepsgericht examineren en de examenvormen
 • De methode van beoordelen (VROEG-WACKER)
 • Gedragsbeoordeling
 • Het beoordelen van resultaten/producten van een werkproces
 • Rapporteren
 • Aanvullende examenvormen (bv examengesprek)
 • Examendossier
 • Informatie over certificeringstraject

Doelgroep: docenten en praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn in de rol van beoordelaar beroepsgericht examineren. Afhankelijk van de opleiding(en) waarin de deelnemers werken, worden examens uit een opleidingsgebied gebruikt bij de opdrachten en het oefenen van beoordelingsvaardigheden.

Certificering
Na de training kunt u het certificeringstraject van de beoordelaar volgen en daarmee een certificaat voor beoordelaar verwerven. Dit traject wordt uitgevoerd door het Consortium Beroepsonderwijs.
De certificeringsopdracht is een individuele opdracht gebaseerd op de examentaak Afnemen en Beoordelen van het Servicepunt examinering mbo.

Om deel te kunnen nemen aan deze dag voldoet uw uitwerking van de certificeringsopdracht aan de voorwaarden. U ontvangt een week van tevoren een uitnodiging met daarin het programma en een gerichte opdracht ter voorbereiding. Tijdens de deze dag presenteert u enkele van uw bewijsstukken en verantwoordt u uw handelen. Na de evaluatiedag ontvangt u een certificaat.

De presentatie van de uitgewerkte opdracht, de feedbackfase en de certificering vinden plaats tijdens deze certificeringsdag (evaluatiedag). Dit is een verplicht onderdeel van het certificeringstraject waarvoor u zich apart aanmeldt.

Organisatie en kosten inhousetraining
Beide trajecten kunnen ook inhouse (bij uw roc) georganiseerd worden. Hierbij hanteren we een maximale groepsgrootte van 15 deelnemers bij de training en 10 deelnemers bij de certificeringsdag.

Per groep worden de volgende kosten in rekening gebracht:
Training inhouse: € 3450,-
Certificering inhouse: € 1765,-
Er is geen btw verschuldigd. 

Registerleraar

Registerleraar validatie

Bijna al onze trainingen zijn gevalideerd door Registerleraar.nl. Herkenbaar door dit schildje:

Locatie

Stichting Praktijkleren
Disketteweg 11
3821 AR Amersfoort

Contact

Informatie over maatwerk, trainingen voor leermiddelen die niet in het overzicht staan of andere dienstverlening m.b.t. Training & Advies: Marijke Kanters, coördinator T&A, 06-53 74 91 88 of m.kanters@stichtingpraktijkleren.nl.

Organisatie van de training: Angela Koppejan, medewerker T&A, trainingen@stichtingpraktijkleren.nl, tel. 033 470 99 38. Dit geldt ook wanneer u deze training als een inhousetraining (op uw roc) of regiotraining (in uw regio) wilt (laten) volgen.

Kosten

€ 580,- p.p. voor 2 dagen inclusief lunches en studiematerialen, exclusief certificering
(de training is uitsluitend bestemd voor deelnemers van roc’s die een licentieovereenkomst met Stichting Praktijkleren hebben)

Tijd

10.00 - 16.00

Aanmelden

Trainingsdata

dag 1: vrijdag 5 april 2019
dag 2: vrijdag 17 mei 2019

Aanmelden is mogelijk t/m 22-03-2019. Aanmelden