Opleiding Online fundamentals, bijeenkomst User experience

Wilt u up-to-date kennis van Online marketing en communicatie? Of heeft u de opleiding Online marketing A al gevolgd en wilt u zich op een vergelijkbare manier verder verdiepen in Online communicatie? Of heeft u er behoefte aan uw kennis weer op peil te brengen?
Als docent krijgt u de unieke mogelijkheid, tegen een scherp tarief, (onderdelen van) de opleiding Online fundamentals via Stichting Praktijkleren te volgen. U kunt ervoor kiezen de gehele opleiding te volgen of u kiest ervoor om u in te schrijven voor een of meerdere onderwerpen.

Over de opleiding
De online wereld ontwikkelt zich constant, waardoor steeds nieuwe middelen en specialismen ontstaan. Deze opleiding biedt de deelnemers een overzicht aan van de volledige context van online vraagstukken. Vraagstukken waar ook uw studenten mee te maken zullen krijgen.

Hier meldt u zich aan voor het onderdeel User experience (2 dagdelen).

Bij klantbeleving gaat het altijd om mensen. U leert de basis van User experience (UX) en kijkt naar de gebruiksvriendelijkheid van websites.

Per onderwerp wordt er naast theorie ook een praktijkcasus aan u voorgelegd die u helpt de theorie te vertalen naar de praktijk. Deze casus kan, met enige aanpassingen, ook in de lessen aan uw studenten gebruikt worden.

Een bijeenkomst gaat door bij tenminste 8 deelnemers.

Nummer Lerarenportfolio: 00800-99326. (Studiebelastingsuren: 6)

Locatie

Stichting Praktijkleren
Disketteweg 11
3821 AR Amersfoort

Contact

Inhoudelijke vragen over de training kunt u stellen aan de opleidingscoördinator: Erik Merkus, e.merkus@stichtingpraktijkleren.nl.

Informatie over maatwerk, trainingen voor leermiddelen die niet in het overzicht staan of andere dienstverlening m.b.t. Training & Advies: Marijke Kanters, coördinator T&A, 06-53 74 91 88 of m.kanters@stichtingpraktijkleren.nl.

Organisatie van de training: Angela Koppejan, medewerker T&A, trainingen@stichtingpraktijkleren.nl, tel. 033 470 99 38. Dit geldt ook wanneer u deze training als een inhousetraining (op uw roc) of regiotraining (in uw regio) wilt (laten) volgen.

Kosten

€ 350,-

Tijd

10.00 - 16.00

Aanmelden

Datum op aanvraag. Aanvragen