Werken met het materiaal Breed opleiden en Assistent Business Services (niveau 2) van Stichting Praktijkleren

Na afloop van de training weet u hoe de leermiddelen van OAB het beste ingezet kunnen worden en welke didactische aanpak voor de verschillende leermiddelen mogelijk zijn.

In deze training behandelen we de projecten en de simulaties van Ondersteunende administratieve beroepen en besteden we aandacht aan de didactische aspecten. Hoe zet u deze leermiddelen het beste in? We besteden aandacht aan de didactische aspecten: welke rol heeft u als docent en hoe bewerkstelligt u dat uw studenten actief met het materiaal aan de slag gaan? We bespreken het verschil tussen projecten en simulaties en wat dit verschil betekent voor de aanpak van de docent en de student. Voor niveau 2 zijn de volgende projecten voor u beschikbaar: Met het oog op de toekomst, Montera en Bastion, de simulaties Leef je uit en Gerritsen. Tijdens de training heeft u uiteraard gelegenheid om met uw collega’s ervaringen uit te wisselen.

De training gaat door bij voldoende deelnemers. Indien een training in Amersfoort niet mogelijk is dan wordt het een online training.

Locatie

online

Contact

Inhoudelijke vragen over de training of de simulatie: Egbert Westra, e.westra@stichtingpraktijkleren.nl.

Informatie over maatwerk, trainingen die niet in het overzicht staan of andere dienstverlening m.b.t. Training & Advies: Marijke Kanters, coördinator T&A, 06-16 02 35 06 of m.kanters@stichtingpraktijkleren.nl.

Organisatie van trainingen/bijeenkomsten/webinars: trainingen@stichtingpraktijkleren.nl, tel. 085 07 38 400. Dit geldt ook wanneer je een training als een inhousetraining (op jouw roc) of regiotraining (in jouw regio) wilt (laten) volgen.

Kosten

€ 250,- per deelnemer per dag, inclusief lunch (u kunt aan deze training deelnemen als uw roc een licentie voor dit opleidingsgebied heeft)

Tijd

10.00 - 16.00

Aanmelden

Datum op aanvraag.

Aanvragen