Werken met het materiaal Breed opleiden

Na afloop van de training weet je hoe de leermiddelen van ABS het beste ingezet kunnen worden en welke didactische aanpak voor de verschillende leermiddelen mogelijk is.

In deze training behandelen we de projecten en de simulaties van Assistant Business Services en besteden we aandacht aan de didactische aspecten. Hoe zet je deze leermiddelen het beste in? Welke rol heb je als docent en hoe bewerkstellig je dat jouw studenten actief met het materiaal aan de slag gaan? We bespreken het verschil tussen projecten en simulaties, en wat dit verschil betekent voor de aanpak van de docent en de student. Voor niveau 2 zijn de volgende projecten beschikbaar: Met het oog op de toekomst, Montera en Bastion, de simulaties Leef je uit en Gerritsen. Tijdens de training heb je uiteraard gelegenheid om met jouw collega’s ervaringen uit te wisselen.

Locatie

Stichting Praktijkleren
Disketteweg 11
3821 AR Amersfoort

Contact

Inhoudelijke vragen over de training: Egbert Westra, e.westra@stichtingpraktijkleren.nl.

Informatie over maatwerk, trainingen die niet in het overzicht staan of andere dienstverlening m.b.t. Training & Advies: Jeany Aerdts, Producteigenaar Diensten, 06-53 76 79 04 of j.aerdts@stichtingpraktijkleren.nl.

Organisatie van trainingen/bijeenkomsten/webinars: trainingen@stichtingpraktijkleren.nl, tel. 085 07 38 400. Dit geldt ook wanneer je een training als een inhousetraining (op jouw roc) of regiotraining (in jouw regio) wilt (laten) volgen.

Kosten

€ 250,- per deelnemer per dag, inclusief lunch (je kunt aan deze training deelnemen als jouw roc een licentie voor dit opleidingsgebied heeft).

Tijd

10.00 - 16.00 uur

Aanmelden

Datum op aanvraag.

Aanvragen