Breed opleiden niveau 2

Na afloop van de training weet u welke leermiddelen er zijn voor breed opleiden niveau 2 en welke mogelijkheden er zijn om ze in te zetten in het onderwijsprogramma.

In deze training behandelen we het nieuwe product Breed opleiden niveau 2. Voor de roc’s die gestart zijn met Servicemedewerker of een andere brede opleiding niveau 2 ontwikkelen we een opdrachtenbank: BO2. De eerste drie arrangementen staan al live en er zijn inmiddels dertig opdrachten beschikbaar. Binnen de opdrachten wordt gewerkt met diverse contexten, zodat de verschillende opleidingen de opdrachtenbank kunnen gebruiken. Tijdens de training komen de thema’s en de arrangementen die ervoor gemaakt zijn aan bod.  

De simulaties Service bij leef je uit wordt behandeld, deze simulatie is ontwikkeld voor de cross-over opleiding Servicemedewerker, maar samen met de opdrachtenbank ook geschikt voor de brede opleidingen.

We bespreken de didactische aanpak en er is ruim tijd om ervaringen uit te wisselen met andere collega’s.

Na de lunch kunt u aanschuiven bij de netwerkbijeenkomst Breed opleiden.

De training gaat door bij voldoende deelnemers. 

Nummer Lerarenportfolio: 00800-99831. (Studiebelastingsuren: 6)

Locatie

Stichting Praktijkleren
Disketteweg 11
3821 AR Amersfoort

Contact

Inhoudelijke vragen over de training of de simulatie: Egbert Westra, e.westra@stichtingpraktijkleren.nl. 

Informatie over maatwerk, trainingen voor leermiddelen die niet in het overzicht staan of andere dienstverlening m.b.t. Training & Advies: Marijke Kanters, coördinator T&A, 06-53 74 91 88 of m.kanters@stichtingpraktijkleren.nl.

Organisatie van de training: Angela Koppejan, medewerker T&A, trainingen@stichtingpraktijkleren.nl, tel. 033 470 99 38. Dit geldt ook wanneer u deze training als een inhousetraining (op uw roc) of regiotraining (in uw regio) wilt (laten) volgen.

Kosten

€ 160,- per deelnemer, inclusief lunch (u kunt aan deze training deelnemen als uw roc een licentie voor dit opleidingsgebied heeft)

Tijd

10.00 - 13.00

Aanmelden

Datum: woensdag 15 mei 2019.
Aanmelden is mogelijk t/m 10-05-2019. Aanmelden