Examinering moderne vreemde talen (MVT)

Leer (meer) over de vaardigheidsexamens MVT voor de opleidingsgebieden ICT, ZDV, Commercie en VEVA van Stichting Praktijkleren en ga aan de slag met een van de examenproducten.

Over de training
We besteden aandacht aan de verschillen in examinering MVT bij de oude en nieuwe KD’s en we bespreken de sleuteldocumenten (onderleggers) van de examens. Daarna gaan we praktisch aan de slag. We analyseren een bestaand examen waarbij we vooral aandacht besteden aan taalniveau, uitvoering en beoordelingssystematiek. 

Over de vaardigheidsexamens MVT
Stichting Praktijkleren maakt vaardigheidsexamens MVT voor de opleidingsgebieden ICT, ZDV, Commercie en VEVA. In de training wordt rekening gehouden met de opleidingsgebieden waarin de meeste deelnemers aan de training als docent MVT werkzaam zijn. Geef a.u.b. bij aanmelding aan in welk(e) opleidingsgebied(en) u werkt en welke vragen u heeft.

Nummer Lerarenportfolio: kCReRptlx7. (Studiebelastingsuren: 6)

Locatie

Stichting Praktijkleren
Disketteweg 11
3821 AR Amersfoort

Contact

Informatie over maatwerk, trainingen voor leermiddelen die niet in het overzicht staan of andere dienstverlening m.b.t. Training & Advies: Marijke Kanters, coördinator T&A, 06-53 74 91 88 of m.kanters@stichtingpraktijkleren.nl.

Organisatie van de training: Angela Koppejan, medewerker T&A, trainingen@stichtingpraktijkleren.nl, tel. 033 470 99 38. Dit geldt ook wanneer u deze training als een inhousetraining (op uw roc) of regiotraining (in uw regio) wilt (laten) volgen.

Kosten

€ 300,- per deelnemer per dag, inclusief lunch (u kunt aan deze training deelnemen als uw roc een licentie heeft)

Tijd

10.00 - 16.00

Aanmelden

Datum: dinsdag 19 maart 2019.
Het is niet meer mogelijk te registreren voor deze datum.

Datum: dinsdag 28 mei 2019.
Aanmelden is mogelijk t/m 21-05-2019. Aanmelden