Ondersteuning bij het voorbereiden, afnemen en beoordelen van examenprojecten

Doelgroep: teams die voor het eerst met de examenprojecten van hun opleidingsgebied gaan werken of teams die professioneler willen worden in het werken met de examenprojecten. 

Resultaat: docenten begrijpen de systematiek van de examenprojecten, hebben een draaiboek voor de voorbereiding/ organisatie en alle betrokkenen zijn goed voorbereid op hun rol in het examenproject.  Zij hebben duidelijke afspraken met elkaar gemaakt m.b.t. het voorbereiden, afnemen en beoordelen van één of meerdere examenprojecten en over de kwaliteitsborging daarvan. Studenten worden op een goede, verantwoorde wijze geëxamineerd. 

Locatie: Op de eigen school of bij Stichting Praktijkleren. 

Maatwerk: iedere school kan in overleg specifieke doelen en uitwerkingen toevoegen of wijzigen zodat het traject tegemoet komt aan haar eigen doelstellingen.  U kiest zelf uit onderstaand voorbeeldprogramma de activiteiten/bijeenkomsten die passen bij uw ondersteuningsvraag of voegt er activiteiten aan toe. Alleen de intake is verplicht. U ontvang altijd een maatwerkofferte.  

Een voorbeeldprogramma vindt u hier.

Groepsgrootte: Max. 10 deelnemers met 1 adviseur van Stichting Praktijkleren.

Nummer Lerarenportfolio: 00600-99518. (Studiebelastingsuren: 6)

Locatie

Stichting Praktijkleren
Disketteweg 11
3821 AR Amersfoort

Contact

Verdere informatie over dit aanbod en/of aanvragen neem contact op Marijke Kanters, coördinator Training & Advies, 06-53 74 91 88, m.kanters@stichtingpraktijkleren.nl. 

Informatie over maatwerk, trainingen voor leermiddelen die niet in het overzicht staan of andere dienstverlening m.b.t. Training & Advies: Marijke Kanters, coördinator T&A, 06-53 74 91 88 of m.kanters@stichtingpraktijkleren.nl.

Organisatie van de training: Angela Koppejan, medewerker T&A, trainingen@stichtingpraktijkleren.nl, tel. 033 470 99 38. Dit geldt ook wanneer u deze training als een inhousetraining (op uw roc) of regiotraining (in uw regio) wilt (laten) volgen.

Kosten

We brengen een maatwerkofferte uit waarbij we uitgaan van een uurtarief van € 80,- voor 1 adviseur. Wij berekenen geen btw, maar wel reiskosten tegen € 0,30 per km vanaf Amersfoort.

Tijd

10.00 - 16.00

Aanmelden

Datum op aanvraag. Aanvragen