Examenleiders VeVa

Bereid u voor op uw taak als examenleider tijdens proeven van bekwaamheid van VeVa. U volgt hiervoor een e-learningprogramma en een trainingsbijeenkomst.

Over de training
De examenleider vervult een spilfunctie tijdens de proeve van bekwaamheid voor de VeVa-opleidingen. De examenleider geeft leiding aan de assessoren en is aanspreekpunt voor de locatieleider van de examenlocatie van Defensie. Deze eendaagse training voor examenleiders bereidt de examenleiders voor op hun taak en informeert hen over exameninstrumenten, examenprocedures en de invloed daarvan op hun rol als examenleider.

In deze eendaagse training voor nieuwe examenleiders wordt vooral aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
• betrokkenen bij de afname van de proeve
• taken en verantwoordelijkheden
• de voorbereiding van de proeve
• communicatie
• documenten
• afname van de proeve
• beoordelingsproces, beoordelaarseffecten, vastleggen beoordelingen
• herkansingen
• administratieve afhandelingen

De training gaat door bij voldoende deelnemers.

Nummer Lerarenportfolio: rpvheBghme. (Studiebelastingsuren: 6)

Locatie

Stichting Praktijkleren
Disketteweg 11
3821 AR Amersfoort

Contact

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Marijke Kanters, m.kanters@stichtingpraktijkleren.nl

Informatie over maatwerk, trainingen voor leermiddelen die niet in het overzicht staan of andere dienstverlening m.b.t. Training & Advies: Marijke Kanters, coördinator T&A, 06-53 74 91 88 of m.kanters@stichtingpraktijkleren.nl.

Organisatie van de training: Angela Koppejan, medewerker T&A, trainingen@stichtingpraktijkleren.nl, tel. 033 470 99 38. Dit geldt ook wanneer u deze training als een inhousetraining (op uw roc) of regiotraining (in uw regio) wilt (laten) volgen.

Kosten

€ 350,- inclusief lunch, e-learning en studiemateriaal
(u kunt aan deze training deelnemen als uw organisatie bij Stichting Praktijkleren een licentie voor de VeVa-opleidingen heeft)

Tijd

10.00 - 16.00

Aanmelden

Datum op aanvraag. Aanvragen