Werken met Exact Online in de leermiddelen en examens van Stichting Praktijkleren

In onze leermiddelen en examens voor Financieel-administratieve beroepen maken docenten en studenten veel gebruik van het boekhoudprogramma Exact Online. De docent wordt geacht de student daarbij goed te begeleiden. Maar lukt dat ook altijd?

Over de training
Met deze training brengt u uw eigen kennisniveau van werken met Exact Online naar een hoger level. U krijgt veel handige informatie en natuurlijk gaat u zelf ook aan de slag. Daarbij moet u denken aan ‘het eigen maken‘ van alle informatie die u gekregen hebt en het oplossen van problemen.  

Nummer Lerarenportfolio: 00400-99828. (Studiebelastingsuren: 5)

Locatie

Stichting Praktijkleren
Disketteweg 11
3821 AR Amersfoort

Contact

Voor inhoudelijke informatie over de training kunt u contact opnemen met Caroline Houben, c.houben@stichtingpraktijkleren.nl.

Informatie over maatwerk, trainingen voor leermiddelen die niet in het overzicht staan of andere dienstverlening m.b.t. Training & Advies: Marijke Kanters, coördinator T&A, 06-53 74 91 88 of m.kanters@stichtingpraktijkleren.nl.

Organisatie van de training: Angela Koppejan, medewerker T&A, trainingen@stichtingpraktijkleren.nl, tel. 033 470 99 38. Dit geldt ook wanneer u deze training als een inhousetraining (op uw roc) of regiotraining (in uw regio) wilt (laten) volgen.

Kosten

€ 250,- per deelnemer per dag, inclusief lunch
(u kunt aan deze training deelnemen als uw roc een licentie voor dit opleidingsgebied heeft)

Tijd

10.00 - 15.00

Aanmelden

Datum op aanvraag. Aanvragen