TOPdesk

Maak uitgebreid kennis met TOPdesk en leer hoe u dit leermiddel beter kunt inzetten voor de lessen Servicedesk voor ICT-beheer niveau 3 en 4.

Over de training
Tijdens de training gaat we aan de slag met de oefenomgeving van Stichting Praktijkleren. De versies 5, 6 en 7 van TOPdesk worden met elkaar vergeleken. We bespreken het materiaal van Praktijkleren en het boek Servicemanagement van Brinkman.

Er zijn diverse modules in TOPdesk. In de training ligt de nadruk op Meldingbeheer, Configuratiebeheer, Probleembeheer, Wijzigingsbeheer en het aanpassen van de instellingen van TOPdesk. Overige onderdelen kunnen ook aan bod komen: bijvoorbeeld het opstellen van enquêtes, kennisbeheer, Service Level Agreements, rapportage, het Selfserviceportal en/of bezoekersregistratie; afhankelijk van de belangstelling hiervoor. Vragen van deelnemers aan de training zijn uiteraard welkom.

Over TOPdesk
TOPdesk is een in Nederland ontwikkelde ITSM-tool, die inmiddels overal ter wereld wordt gebruikt. TOPdesk is beschikbaar via onze site, zodat docenten en studenten TOPdesk niet hoeven installeren en inrichten.

TOPdesk wordt ook gebruikt bij de door Stichting Praktijkleren ontwikkelde examens ICT-beheer niveau 3 en 4.

Locatie

Stichting Praktijkleren
Disketteweg 11
3821 AR Amersfoort

Contact

Inhoudelijke vragen over de training: Theo Broeren, opleidingscoördinator ICT, t.broeren@stichtingpraktijkleren.nl, 033 470 99 30.

Informatie over maatwerk, trainingen voor leermiddelen die niet in het overzicht staan of andere dienstverlening m.b.t. Training & Advies: Marijke Kanters, coördinator T&A, 06-53 74 91 88 of m.kanters@stichtingpraktijkleren.nl.

Organisatie van de training: Angela Koppejan, medewerker T&A, trainingen@stichtingpraktijkleren.nl, tel. 033 470 99 38. Dit geldt ook wanneer u deze training als een inhousetraining (op uw roc) of regiotraining (in uw regio) wilt (laten) volgen.

Kosten

€ 250,- per deelnemer per dag, inclusief lunch
(u kunt aan deze training deelnemen als uw roc een licentie voor dit opleidingsgebied heeft)

Tijd

10.00 - 16.00

Aanmelden

Datum: maandag 20 mei 2019.
Aanmelden is mogelijk t/m 06-05-2019. Aanmelden