Examinering in de beroepspraktijk voor praktijkbeoordelaars

Bereid uw praktijkopleiders goed voor op hun rol als praktijkbeoordelaar.

Over deze training In deze training krijgen praktijkbeoordelaars inzicht in de wijze waarop er bij hun leerbedrijf een proeve van bekwaamheid kan worden uitgevoerd. Daarbij leren zij hoe zij een leerling moeten beoordelen. De praktijkbeoordelaar gaat aan de slag met het interpreteren van opdrachten, beoordelingsmodellen en krijgt inzicht in het bepalen van de eindbeoordeling, samen met het roc. Na afloop van deze korte training kent de praktijkbeoordelaar zijn rol in het examenproces op de werkvloer. De bedoeling van deze training is dat een roc deze kan aanbieden aan praktijkbeoordelaars. Daarnaast biedt de training het roc de mogelijkheid een eigen inbreng te hebben. Programma(voorbeeld) • Stage en examinering; overeenkomsten en verschillen • Inhoud praktijkexaminering • Beoordelen • Eindbeoordeling • Knelpunten bij beoordelen Deze training wordt alleen als inhouse- of regiotraining georganiseerd en kan eventueel (deels) in de avonduren worden verzorgd.

Nummer Lerarenportfolio: jbqiOg4iKG. (Studiebelastingsuren: 4)

Locatie

variërend, op basis van de afspraken met de opdrachtgever (roc).

Contact

Dit geldt ook als u deze training als een inhousetraining of regiotraining wilt aanbieden.

Als u meer informatie wilt over de inhoud, maatwerk of andere dienstverlening, kunt u contact opnemen met Marijke Kanters, coördinator T&A, 06 53 74 91 88 of m.kanters@stichtingpraktijkleren.nl.

Informatie over maatwerk, trainingen voor leermiddelen die niet in het overzicht staan of andere dienstverlening m.b.t. Training & Advies: Marijke Kanters, coördinator T&A, 06-53 74 91 88 of m.kanters@stichtingpraktijkleren.nl.

Organisatie van de training: Angela Koppejan, medewerker T&A, trainingen@stichtingpraktijkleren.nl, tel. 033 470 99 38. Dit geldt ook wanneer u deze training als een inhousetraining (op uw roc) of regiotraining (in uw regio) wilt (laten) volgen.

Kosten

afhankelijk van de afgesproken tijdsduur.

Tijd

in overleg -

Aanmelden

Datum op aanvraag. Aanvragen