Werken met de nieuwe leermiddelen Business Services

Voor de nieuwe opleiding Business Services niveau 3 en niveau 4 hebben we een flexibel en modulair opgebouwd leermiddelenportfolio ontwikkeld. Belangrijke bouwstenen uit het leermiddelenportfolio zijn de taak- en de beroepsmodules. Hiermee wordt het mogelijk om een unieke leerweg of lesprogramma samen te stellen op basis van de eigen onderwijsvisie. Het nieuwe leermiddelenportfolio sluit aan bij alle soorten onderwijsconcepten zowel bij blended, breed, gepersonaliseerd en/of hybride onderwijs. In de training besteden we ook aandacht aan de andere leermiddelen die aangeboden worden voor Business Services

Over de training

Deze training is dé manier om volledig geïnformeerd te worden over de opbouw, het aanbod en de werkwijze van de ontwikkelde taak- en beroepsmodulen. Daarnaast besteden we aandacht aan de bronnenbank en de hybride toolbox.

Deze onderwerpen staan centraal in de training.

  1. Uitleg en onderbouwing van de uitgangspunten van ons leermiddelenportfolio.
  2. Waar bestaat ons aanbod uit en hoe gebruik je deze leermiddelen (in samenhang en/of apart)
  3. Hoe zijn de beschikbare modules uit ons portfolio in te zetten bij de diverse onderwijsconcepten, zoals hybride opleiden, flexibel (gepersonaliseerd) onderwijs en breed/smal opleiden?
  4. Het inplannen van het aanbod aan modules
  5. Didactische tips voor de docent
  6. Ondersteuning vanuit de bronnenbank en de voortgangsmonitor (nieuw!)

Tijdens de training heb je uiteraard gelegenheid om met collega’s ervaringen uit te wisselen.

Trainer

Deze training wordt verzorgd door Manon Kuipers. Manon is al heel veel jaren als constructeur van examens en als trainer bij Stichting Praktijkleren werkzaam. Tevens heeft Manon o.a. als docent bij het Friesland College veel praktische ervaring met examens en de doelgroep studenten.

Lunch

Deze training duurt een dagdeel en na afloop van de training kun je gebruik maken van een lunch. De aangegeven tijd is inclusief deze lunch.

De training gaat door bij tenminste 7 deelnemers.

Locatie

Stichting Praktijkleren
Disketteweg 11
3821 AR Amersfoort

Contact

Inhoudelijke vragen over deze training: M. van den Berg, relatiemanager BS, m.vandenberg@stichtingpraktijkleren.nl. of Koen Fransen, relatiemanager BS, k.fransen@stichtingpraktijleren.nl

Informatie over maatwerk, trainingen die niet in het overzicht staan of andere dienstverlening m.b.t. Training & Advies: Marijke Kanters, coördinator T&A, 06-16 02 35 06 of m.kanters@stichtingpraktijkleren.nl.

Organisatie van trainingen/bijeenkomsten/webinars: trainingen@stichtingpraktijkleren.nl, tel. 085 07 38 400. Dit geldt ook wanneer je een training als een inhousetraining (op jouw roc) of regiotraining (in jouw regio) wilt (laten) volgen.

Kosten

€ 105,- per deelnemer per dagdeel, inclusief lunch (je kunt aan deze training deelnemen als jouw roc een licentie voor dit opleidingsgebied heeft).

Tijd

09.30 - 13.30

Aanmelden

Datum op aanvraag.

Aanvragen