Examineren met nieuwe examenprojecten Kwantura en Pets Friends

In deze training staan de nieuwe examenprojecten met vernieuwde beoordelingssystematiek centraal.

Over de training
De examenprojecten voor de herziene kwalificatiedossier(s) staan centraal in deze training. Daarnaast informeren we u over ons totaalaanbod van examens voor uw opleiding en besteden we aandacht aan kwaliteitsborging.

De volgende onderwerpen komen aan bod: 
-uitgangspunten bij de ontwikkeling van de nieuwe examenprojecten
-overzicht van het aanbod
-voorbereiden met gebruik van de sleuteldocumenten
-organiseren en afnemen van examenprojecten
-uitgangspunten nieuwe beoordelingssystematiek (rubrics)
-beoordelen met rubrics
-kwaliteitsborging.

De training is bestemd voor iedereen die bij de uitvoering van examenprojecten in de opleidingen van de Financieel-administratieve beroepen betrokken is.
Deze training kan ook inhouse of als regionale training gegeven worden.
Groepsgrootte: minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers.

Nummer Lerarenportfolio: 8F8bbYXwNP. (Studiebelastingsuren: 6)

Locatie

Stichting Praktijkleren
Disketteweg 11
3821 AR Amersfoort

Contact

Inhoudelijke vragen over de training: Caroline Houben, opleidingscoördinator Financieel-administratieve beroepen, c.houben@stichtingpraktijkleren.nl, tel. 033 470 99 30.

Informatie over maatwerk, trainingen voor leermiddelen die niet in het overzicht staan of andere dienstverlening m.b.t. Training & Advies: Marijke Kanters, coördinator T&A, 06-53 74 91 88 of m.kanters@stichtingpraktijkleren.nl.

Organisatie van de training: Angela Koppejan, medewerker T&A, trainingen@stichtingpraktijkleren.nl, tel. 033 470 99 38. Dit geldt ook wanneer u deze training als een inhousetraining (op uw roc) of regiotraining (in uw regio) wilt (laten) volgen.

Kosten

€ 300,- per deelnemer per dag, inclusief lunch
(u kunt aan deze training deelnemen als uw roc een licentie voor dit opleidingsgebied heeft)

Tijd

10.00 - 16.00

Aanmelden

Datum op aanvraag. Aanvragen