Commercie, Retail en Ondernemer handel - Examineren met een examenportfolio met eindgesprek

Met een examenportfolio wordt een kerntaak of werkproces geëxamineerd aan de hand van door de student verzameld bewijsmateriaal. Een eindgesprek is een individueel vraaggesprek, waarin beoordelaars de authenticiteit van de bewijzen onderzoeken en zo nodig informatie verzamelen voor de inhoudelijke beoordeling van het examenportfolio.

Deze training is voor iedereen die voor Commercie (2023), Retail en/of Ondernemer handel het examenportfolio met een eindgesprek gaat of wil gaan inzetten.

Over de training
Tijdens de training bereiden we je voor op het organiseren, afnemen en beoordelen van een Examenportfolio.

De volgende onderwerpen komen aan bod.

  • Visie en uitgangspunten examineren van Stichting Praktijkleren 
  • Doel en functie examenportfolio
  • Bepalen van de inhoud van het examenportfolio; welke opdrachten en welke bewijzen  
  • VROEG-WACKER-methode 
  • Beoordelen van het examenportfolio
  • Voorbereiden en voeren van een eindgesprek 
  • Gespreksmethoden en -technieken 
  • Eindbeoordeling 

Vorm van de training
Deze training is interactief en praktijkgericht. De informatieblokken worden afgewisseld met praktijkopdrachten en oefeningen.

Trainer
Deze training wordt verzorgd door Marijke Kanters.

Locatie

Stichting Praktijkleren
Disketteweg 11
3821 AR Amersfoort

Contact

Informatie over maatwerk, trainingen die niet in het overzicht staan of andere dienstverlening m.b.t. Training & Advies: Jeany Aerdts, Producteigenaar Diensten, 06-53 76 79 04 of j.aerdts@stichtingpraktijkleren.nl.

Organisatie van trainingen/bijeenkomsten/webinars: trainingen@stichtingpraktijkleren.nl, tel. 085 07 38 400. Dit geldt ook wanneer je een training als een inhousetraining (op jouw roc) of regiotraining (in jouw regio) wilt (laten) volgen.

Kosten

€ 215,- per deelnemer per dag, inclusief lunch
Dit is een speciale prijs voor deelnemers van scholen die beschikken over een licentie van Stichting Praktijkleren voor dit opleidingsgebied. Voor deelnemers zonder licentie geldt een toeslag van 40%.

Tijd

10.00 - 16.00 uur

Aanmelden

Datum op aanvraag.

Aanvragen