Commercie, Retail en/of Ondernemer handel - Werken met de nieuwe leermiddelen

Voor onze opleidingen hebben we een flexibel, modulair en praktijkgericht leermiddelenportfolio ontwikkeld. Belangrijke bouwstenen hierbij zijn de taak- en de beroepsmodules (met context, en contextvrij). Hiermee wordt het mogelijk om een unieke leerweg of uniek lesprogramma samen te stellen op basis van de eigen onderwijsvisie. Het nieuwe leermiddelenportfolio sluit aan bij alle soorten onderwijsconcepten; zowel bij breed, gepersonaliseerd als hybride onderwijs. Wil je hier meer over weten? Schrijf je dan in voor deze training om goed voorbereid te zijn.

Over de training
Deze training is dé manier om volledig geïnformeerd te worden over de opbouw, het aanbod en de werkwijze van de leermiddelen. Ook wordt aandacht besteed aan contextrijke en contextvrije beroepsmodules en hoe je deze voor BOL en/of BBL kunt inzetten.

Deze onderwerpen staan centraal in de training.

  1. Uitleg en onderbouwing van de uitgangspunten van ons leermiddelenportfolio
  2. Waar bestaat ons aanbod uit en hoe gebruik je deze leermiddelen (in samenhang en/of apart)?
  3. Hoe zijn de beschikbare modules uit ons portfolio in te zetten bij de diverse onderwijsconcepten, zoals hybride opleiden, flexibel (gepersonaliseerd) onderwijs en breed/smal opleiden?
  4. Netflix voor docenten
  5. Ondersteuning van de voortgangsmonitor

Tijdens de training heb je uiteraard gelegenheid om met collega's ervaringen uit te wisselen.

Vorm van de training
Deze training is informatief en praktijkgericht. De informatieblokken worden afgewisseld met praktijkopdrachten.

Trainer
Deze training wordt verzorgd door Ard Aling. Ard heeft als oud-docent van Noorderpoort en Alfa College veel ervaring met het gebruik van de Praktijklerenleermiddelen. Hij bekijkt en benadert het werken met deze leermiddelen altijd vanuit de docent (en de student). De nieuwe leermiddelen van Praktijkleren noemt Ard ‘Netflix voor docenten’: je kiest wat past bij jouw onderwijs.

Locatie

Stichting Praktijkleren
Disketteweg 11
3821 AR Amersfoort

Contact

Informatie over maatwerk, trainingen die niet in het overzicht staan of andere dienstverlening m.b.t. Training & Advies: Jeany Aerdts, Producteigenaar Diensten, 06-53 76 79 04 of j.aerdts@stichtingpraktijkleren.nl.

Organisatie van trainingen/bijeenkomsten/webinars: trainingen@stichtingpraktijkleren.nl, tel. 085 07 38 400. Dit geldt ook wanneer je een training als een inhousetraining (op jouw roc) of regiotraining (in jouw regio) wilt (laten) volgen.

Kosten

€ 116,- per deelnemer, inclusief lunch
Dit is een speciale prijs voor deelnemers van scholen die beschikken over een licentie van Stichting Praktijkleren voor dit opleidingsgebied. Voor deelnemers zonder licentie geldt een toeslag van 40%.

Tijd

12.00 - 16.00

Aanmelden

Datum op aanvraag.

Aanvragen