Examinering in de beroepspraktijk voor roc’s

Hoe examineert u een Proeve van bekwaamheid in de beroepspraktijk?

Over deze training
In deze training bieden we u handvatten om vanuit het kaderexamen Proeve van bekwaamheid tot een ingevulde proeve te komen op elke specifieke werkplek. We bespreken met u dilemma’s bij examineren in de beroepspraktijk en tips om te komen tot kwaliteitsborging.

De algemene formulieren en stappenplan zijn vernieuwd en zijn tot stand gekomen in afstemming met de examencommissies van diverse roc’s. Net als voor examenprojecten is ook in de proeve de nieuwe beoordelingssystematiek opgenomen. Tijdens de training leert u hoe u deze het beste kunt gebruiken.

Programma
-Ervaringen met de Proeve van bekwaamheid
-Vernieuwde formulieren en procedure om te komen tot gevalideerde examens
-Dilemma’s bij examinering in de beroepspraktijk en tips om deze te beheersen
-Een nieuwe beoordelingssystematiek+ toelichting en oefenen
-Evaluatie en afronding

De training wordt zowel bij ons in Amersfoort,  als inhouse- of regiotraining georganiseerd. Het programma kan ook opleidingsspecifiek worden ingevuld.

Nummer Lerarenportfolio: lS4vOValov. (Studiebelastingsuren: 6)

Locatie

Stichting Praktijkleren
Disketteweg 11
3821 AR Amersfoort

Contact

Informatie over maatwerk, trainingen voor leermiddelen die niet in het overzicht staan of andere dienstverlening m.b.t. Training & Advies: Marijke Kanters, coördinator T&A, 06-53 74 91 88 of m.kanters@stichtingpraktijkleren.nl.

Organisatie van de training: Angela Koppejan, medewerker T&A, trainingen@stichtingpraktijkleren.nl, tel. 033 470 99 38. Dit geldt ook wanneer u deze training als een inhousetraining (op uw roc) of regiotraining (in uw regio) wilt (laten) volgen.

Kosten

€ 300,- per deelnemer per dag, inclusief lunch
(u kunt aan deze training deelnemen als uw roc een licentie voor dit opleidingsgebied heeft)

Tijd

10.00 - 16.00

Aanmelden

Datum: donderdag 23 mei 2019.
Aanmelden is mogelijk t/m 16-05-2019. Aanmelden