Efteling leerjaar 1, 2 en 3 inclusief proefexamens

Ga aan de slag met dit nieuwe leermiddel en leer hoe u er alles voor uw leerlingen uit kunt halen. 

Over de training
Tijdens de training leert u werken met de site en de producten van Efteling. U verwerft inzicht in de opbouw ervan en de didactische keuzes die zijn gemaakt. We bespreken uit welke blokken Efteling bestaat en wat de inhoud ervan is. Die inhoud kunt u met eigen materiaal of andere producten van Stichting Praktijkleren aanvullen. Tijdens de training gaat u uiteraard ook zelf aan de slag met Efteling.   

Over het leermiddel
Efteling is een digitaal leermiddel met een grote variatie aan werkvormen, speciaal ontwikkeld voor studenten van de opleiding Secretariële beroepen/Office- en managementsupport. Er zijn individuele opdrachten en groepsopdrachten. Alle kerntaken komen aan bod. Bij het ontwikkelen hebben we rekening gehouden met de ‘21st century skills’:  toetsen of kennisvergaring in de vorm van games en opdrachten met de computer. Het leermiddel bevat tevens lesmateriaal dat zonder computer kan worden uitgevoerd. Er zijn uitwerkingen en tips voor de docent om de voorbereidingstijd en nakijktijd zo kort mogelijk te houden. In het leermiddel Efteling zijn alle documenten voor docenten en studenten toegankelijk: bijlagen, bedrijfsinformatie etc. Uiteraard zijn er ook assessments, proeftoetsen en examens voor Efteling.

Nummer Lerarenportfolio: FBeJYPOctn. (Studiebelastingsuren: 6)

Locatie

inhouse (bij u op het roc)

Contact

Inhoudelijke vragen over de training of de simulatie kunt u stellen aan de trainer: Ingrid ter Horst, i.maat@albeda.nl

Informatie over maatwerk, trainingen voor leermiddelen die niet in het overzicht staan of andere dienstverlening m.b.t. Training & Advies: Marijke Kanters, coördinator T&A, 06-53 74 91 88 of m.kanters@stichtingpraktijkleren.nl.

Organisatie van de training: Angela Koppejan, medewerker T&A, trainingen@stichtingpraktijkleren.nl, tel. 033 470 99 38. Dit geldt ook wanneer u deze training als een inhousetraining (op uw roc) of regiotraining (in uw regio) wilt (laten) volgen.

Kosten

€ 1775,- exclusief reiskosten (inhousetraining voor max. 15 deelnemers)

Tijd

10.00 - 16.00

Aanmelden

Datum op aanvraag. Aanvragen