17 mei: Bijeenkomst Breed opleiden op Niveau 2 - Servicemedewerker

Samen met Stichting Consortium Beroepsonderwijs nodigen we je graag uit voor de bijeenkomst Niveau 2 - Servicemedewerker. Deze bijeenkomst vindt woensdag 17 mei van 14.00 - 16.00 uur plaats in ons kantoor aan de Disketteweg 11 in Amersfoort. 
 

Waarom deze bijeenkomst?

Het is inmiddels bekend dat het nieuwe brede dossier Niveau 2 niet gerealiseerd wordt. Dit betekent dat er een alternatieve oplossing moet komen voor studenten die nu een opleiding tot Servicemedewerker volgen. Tijdens de bijeenkomst lichten we graag toe hoe wij scholen hierbij kunnen helpen. 
 

Programma 

  • Welkom | doel van de bijeenkomst | stand van zaken
  • Beschikbaar onderwijsmateriaal andere Niveau 2-opleidingen 
  • Gesprek: Wat kunnen we de student bieden vanaf augustus 2024?

 

Wil jij meepraten? Meld je hier aan!
Je wordt doorverwezen naar een webpagina van Stichting Consortium Beroepsonderwijs.


Experiment cross-overs stopt
Het experiment cross-overs stopt op 31 juli 2025. Op verzoek van het ministerie van OCW heeft SBB, in navolging van het advies over de vierjarige niveau-4 cross-overs, nu ook een advies uitgebracht over de opvolging van de twee- en driejarige cross-overs die mbo-scholen met het regionale bedrijfsleven in het experiment hebben ontwikkeld. De cross-overs zijn voor het experiment vastgesteld door de minister van OCW en maken geen onderdeel uit van de reguliere kwalificatiestructuur.

Arbeidsmarktrelevantie niet herkend
Voor zes van de zeven tweejarige cross-overs wordt de arbeidsmarktrelevantie door de sectorkamers binnen SBB niet herkend of is de inhoud van de cross-over (inmiddels) al geborgd in de huidige kwalificatiestructuur. De volgende cross-over wordt op basis van het advies dan ook niet verlengd na het experiment. De laatste inschrijfmogelijkheid voor deze cross-over is augustus 2023: Servicemedewerker (26007)

Meld je snel aan!