Alle praktijkexamens kerntaak 1 beschikbaar!

Voor kerntaak 1 'Stelt evenementplannen op en/of ondersteunt daarbij' zijn alle vier vormen van praktijkexamens gepubliceerd.
De documentatie voor 1) Proeve van Bekwaamheid, 2) Examenportfolio en 3) Het contextvrije examen kan gedownload worden door de examenfunctionaris. Nummer 4) Het examenproject- het gesimuleerde examen in een context - is ook gepubliceerd. Niet meer op papier, maar digitaal! Via de examenfunctionaris bij jou op school kun je toegang vragen tot dit examen. We zijn blij met deze mijlpaal en kijken uit naar afnames en feedback.

Wist je verder dat: 

  • De examenmatrijzen en beoordelingsformulieren van alle vier de kerntaken te downlaoden zijn voor alle docenten bij exameninformatie?
  • Een examenmatrijs een blauwdruk is voor een examen, en jou als docent dus veel inzicht geeft in de inhoud van een examen?
  • De examenmatrijzen en beoordelingsformulieren ook in het Engels zijn vertaald en ook staan bij exameninformatie?

Ga naar exameninformatie, download de examenmatrijzen en beoordelingsformulieren, en weet je wat je kunt verwachten op de examens!