BBL, BPV of hybride leeromgeving?

BBL, BPV of hybride leeromgeving? Gebruik dan een contextvrije beroepsmodule met authentieke praktijkopdrachten!

Beroepsmodule
Opdrachten in een beroepsmodule bieden stapsgewijze instructies en just-in-time-informatie om studenten te ondersteunen. Een beroepsmodule laat studenten hun kennis en vaardigheden toepassen bij een fictief (simulatie) bedrijf of bij bestaand bedrijf zoals een bbl werkplek, bpv-bedrijf of lokaal bedrijf. 

De beroepsmodule is bedoeld als oefenmateriaal en bereidt de student voor op een praktijkexamen. De student, leidinggevende en docent kunnen na het doorlopen van de module vaststellen welke verbeterpunten er nog zijn voor de student.

BBL
Contextvrije beroepsmodules zijn uitermate geschikt voor BBL-opleidingen. Een BBL-student kan bij zijn bedrijf direct aan de slag en een contextvrije beroepsmodule uitvoeren voor zijn eigen bedrijf. De voortgang kan dan bijvoorbeeld wekelijks, op 'de schooldag', besproken worden. 

BPV
Wil je iets anders dan de praktijkwijzer, gebruik dan een contextvrije beroepsmodule als stage opdracht, zodat de student oefent voordat hij aan de slag gaat met de Proeve van bekwaamheid.

Hybride leeromgeving
Werken jullie samen met het bedrijfleven uit de regio? Zet dan een contextvrije beroepsmodule in om studenten (in groepjes) aan de slag te laten gaan met een opdracht voor een echt bedrijf. Hiervoor kan uiteraard ook een deel van de module ingezet worden.

De eerste contextvrije beroepsmodules zijn inmiddels gepubliceerd:

  • Retail B1-K1 - Hospitality en verkoop - voor Retailmedewerker, -specialist en -manager
  • Retail B1-K3 - Personeelsmanagement in een retailbedrijf voor Retailmanager
  • Ondernemer handel B1-K1 - Ondernemersconcept van een bedrijf

Ben je benieuwd wanneer de andere contextvrije modules beschikbaar komen; kijk dan bij de leermiddeleninformatie in de linkerkolom bij leermiddelen.