Curriculumspel Commercie

Over het curriculumspel 

Onderwijsteams staan voor de uitdaging; onderwijs te maken met het nieuwe kwalificatiedossier Commercie. Maar er zijn meer uitdagingen: regelmatig kiest een school om te starten met een nog bredere basis, bijvoorbeeld met Commercie, Business Services en/of Retail. 

Daarnaast willen veel scholen een slag maken met het opleiden in/door de beroepspraktijk (hybride of via praktijkopdrachten op school), flexibiliseren van hun onderwijs en/of gepersonaliseerd leren. Bovendien kiezen scholen – onder andere door de corona-ervaring – voor meer lesgeven op afstand (blended learning). 

Hoe pak jij dat aan? 

Stichting Praktijkleren helpt scholen bij het ontwikkelen van een nieuw curriculum. Met behulp van een curriculumspel (zie ook het plaatje) kom je tot een grof ontwerp. 

Het curriculumspel bestaat uit vier kwadranten (borden). Per kwadrant worden vragen gesteld, bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan, discussie te voeren en beslissingen te nemen om tot een grof ontwerp voor de nieuwe opleiding te komen. In het kwadrant worden per onderwerp antwoordkaartjes neergelegd om zo te komen tot een visueel overzichtelijk ontwerp. 

Het spel wordt begeleid door twee coaches van Stichting Praktijkleren, die ook toelichting geven over de onderdelen en het (flexibele) aanbod van Stichting Praktijkleren zelf: het leermiddelenportfolio van modulen, de examenvisie en – mogelijkheden. 

Deze inhouse bijeenkomst kunt u aanvragen door contact met ons op te nemen.