De Stagemap: een printbare versie van de Praktijkwijzer

Wil je de student graag een fysieke stagemap meegeven? Vanaf nu is deze stagemap hier te vinden voor Retailspecialist.

De stagemap is een printbare versie van de Praktijkwijzer. In de map vind je alle informatie en opdrachten die online in de Praktijkwijzer staan, maar dan gebundeld in een Worddocument. De map kan je naar eigen wens en behoefte samenstellen. Wil je opdrachten verwijderen of toevoegen? Dat kan gemakkelijk in dit Worddocument. In de map vind je een instructie voor het invullen en aanvullen van de stagemap.

Let op! Op dit moment is alleen nog de stagemap voor Retailspecialist beschikbaar. De stagemappen voor Retailmedewerker en Retailmanager volgens zo snel mogelijk. Als deze klaar staan informeren we je hierover.

Wil je ook een fysieke stagemap voor Commercie 2023? Laat het ons weten!