Digitaal Examineren bijeenkomst #2: wederom een succes!

‘Het was echt gaaf! De presentatie ging goed en we hebben veel enthousiaste reacties ontvangen.’ De eerste reactie van projectleider Ingmar op de tweede Digitaal Examineren bijeenkomst. Na de eerste kick-off bij het Graafschap College en Albeda stond op dinsdag 18 mei de tweede voorlichtingsbijeenkomst gepland. In dit artikel nemen we je mee in het programma, gaan we dieper in op onze samenwerkingen en lees je over de ervaringen van deelnemers.

Met ruim 100 aanmeldingen en de ervaring van de eerste kick-off in onze rugzak, zaten wij vol ongeduld te wachten tot we konden beginnen.

Hoe zag het programma van de voorlichtingsbijeenkomst eruit?
Na het voorstelrondje konden we beginnen aan het programma. De volgende onderwerpen kwamen ter sprake:

  • Samenwerking tussen ESS, Schoolyear en Stichting Praktijkleren
  • Wat zijn de voordelen van digitaal examineren?
  • Welke stappen moeten er gezet worden voordat het roc digitaal examens kan afnemen?
  • Hoe zien het toetsingssysteem Remindo en de online academy eruit?

Samenwerking tussen ESS, Schoolyear en Stichting Praktijkleren
Wij werken samen met examenleverancier ESS, die hetzelfde systeem gebruikt op het gebied van digitaal examineren. Daarom hebben we de handen ineengeslagen hebben we alle rollen en rechten op elkaar afgestemd, samen instructiemateriaal ontwikkeld en gaan we samen de online academy hosten. De ontwikkelen wordt erg gewaardeerd en de prettige samenwerking begint steeds meer vorm te krijgen.

Schoolyear is software die het mogelijk maakt om de kennis- en vaardigheidsexamens die in Remindo staan af te nemen op laptops van studenten. Ook hiermee lopen nu de eerste pilots en is echt een stap vooruit die ROC's kunnen maken. Als je Schoolyear in combinatie met Remindo gebruikt, kun je dit een maand lang gratis afnemen. Meer informatie vind je op de website van Schoolyear.

De voordelen van digitaal examineren en routeplan roc’s
Daarna zijn we dieper ingegaan op de talloze voordelen die digitaal examineren biedt en hebben de routekaart gepresenteerd die een roc moet doorlopen om te kunnen starten met digitaal examineren. Het is hierin vooral belangrijk dat er binnen het roc bepaald wordt wie de rol van opleiding overstijgende beheerder op zich gaat nemen. Deze persoon kan daarna contact met ons opnemen om samen met ons een plan van aanpak te maken en om een kick-off bijeenkomst te organiseren. 

Rondleiding in Remindo en de online academy
Hierna heeft Stefan de aanwezigen een beeld gegeven van het systeem Remindo en de online academy. Dit gaf veel mensen een goed beeld en hebben we al diverse gegadigden die willen starten met digitaal examineren.

De tijd is voor ons voorbijgevlogen en we hebben zoveel mogelijk beeld gegeven van de implementatie en het systeem in 30 minuten. Na die tijd hadden de aanwezigen nog een aantal vragen en deze hebben we allen kunnen beantwoorden.

Onze ervaringen
Wij als projectgroep hebben deze bijeenkomst als zeer positief ervaren. Feedback van deelnemers nemen we mee in de toekomst. De animo naar digitaal examineren groeit. Houd onze website in de gaten voor toekomstige bijeenkomsten. Verder lezen over digitaal examineren?

Wil jij ook aan de slag met digitaal examineren binnen jouw roc? 
Heb jij ook interesse in een kick-off bijeenkomst voor digitaal examineren binnen jullie roc? Neem contact op met Stefan of Ingmar!

Wil je de voorlichtingsbijeenkomst terugkijken? Bekijk de video