Doorstroom vanuit Niveau 2

Voor studenten die het basisdeel op niveau 2 hebben geëxamineerd en willen doorstromen naar niveau 3, is een project ontwikkeld. Als de studenten dit project hebben doorlopen kunnen ze het examen van het basisdeel niveau 3 doen. Deze studenten hoeven het hele basisdeel dan niet nog een keer te doorlopen. 

Voor wie is dit project geschikt?
Dit project is geschikt voor studenten die voor niveau 2 het leermiddel Sportschool Leef je uit hebben gedaan.   

Over project Doorstroom
Het project Doorstroom vanuit niveau 2 kun je vinden achter de inlog: naar project Doorstroom.  

Het project duurt ongeveer 16 klokuur. Het project kan na het examen van niveau 2 doorlopen worden. Als er studenten zijn die snel door Sportschool Leef je uit gaan en naar niveau 3 willen, kunnen ze dit project ook tijdens Sportschool Leef je uit doen.  

Tot slot
We zijn op dit moment ook bezig om in dit project opdrachten te ontwikkelen die de studenten voorbereidt op het examen van niveau 4. Dit is nog in ontwikkeling en de verwachting is dat dit 1 april gereed is.  

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen we die natuurlijk heel graag! Stuur ons gerust een e-mail.