Een flexibel en modulair leermiddelenaanbod voor het nieuwe KD Business Services

Op basis van jullie wensen en ideeën hebben wij een (meer) flexibel en modulair opgebouwd leermiddelenportfolio bedacht. Daarmee is het mogelijk om een unieke leerweg of uniek lesprogramma samen te stellen op basis van de eigen onderwijsvisie.

Belangrijke bouwstenen uit het leermiddelenportfolio zijn de taakmodulen en de beroepsmodulen. Inmiddels zijn we gestart met de ontwikkeling het gemoduleerde aanbod voor het basisdeel. Dit betekent voor de ontwikkelaars een compleet nieuwe manier van werken; nieuwe inhoud, opzet (meer aanlerende opdrachten) en vormgeving. 

De modulen voor het basisdeel zijn in principe voor alle niveaus en profielen gelijk. Waar mogelijk en noodzakelijk (in verband met aanvullende eisen) voegen we per module voor de niveau 4-studenten (tenminste) één extra opdracht of één moeilijker variant van de opdracht toe. In een aantal modulen ontwikkelen we een keuzeopdracht naar vakgebied. 

De inhoud van de modulen van het basisdeel ligt nagenoeg vast. Maar andere zaken zitten nog in een testfase. Zo vragen we aan studenten en docenten feedback op de vormgeving (qua duidelijkheid en gebruiksgemak) van de modulen. Ook zijn we op zoek naar de beste mogelijke manier om gebruikers toegang te geven tot de informatie om een onderwijsprogramma mee samen te stellen, de docenteninformatie en de modulen zelf. Hiervoor ontwikkelen we een conceptstartpagina die we bespreken in de volgende bijeenkomst van de klankbordgroep Leermiddelenportfolio. We hopen in de volgende nieuwsbrief meer te vertellen over deze startpagina.